Våre nye ungdomsdelegater på klima og utdanning: Sofie Nordvik (t.v.) og Sunniva Folgen Høiskar Foto: Privat

Sofie og Sunniva er våre nye ungdomsdelegater

Sofie Nordvik og Sunniva Folgen Høiskar er våre nye ungdomsdelegater på klima og utdanning. Les hvordan de ønsker å påvirke sine fagområder.

Sofie Nordvik (24) fra Førde er valgt som ny ungdomsdelegat med klima som fagfelt. Hun skal delta på FNs klimaforhandlinger i Tyskland i juni og i Chile i desember.

– Klimaforhandlinger er ofte veldig tekniske. For meg er det viktig å kommunisere de internasjonale klimaforhandlingene på en forståelig måte, sier Sofie.

Hun jobber som kampanjekoordinator i KFUK-KFUM Global, og har en bachelorgrad i kultur og samfunn med fordypning i sosiologi.

Sofie Nordvik sier det er helt avgjørende å inkludere ungdom i beslutningsprosesser for å nå klimamålene. Foto: Privat

– Ungdomsmedvirkning avgjørende for å nå klimamål

– Bacheloroppgaven min handlet om ungdomsmedvirkning i internasjonal klimapolitikk. Det er helt avgjørende å inkludere ungdom i beslutningsprosesser for å nå klimamålene, mener Sofie.

Hun har tidligere engasjert seg i forhandlingssporet om «Action on Climate Empowerment», med tanke på hvilken rolle ungdom kan ha i utarbeiding og gjennomføring av nasjonal og internasjonal klimapolitikk.

– Jeg ønsker at det skal være enkelt for ungdom å engasjere seg, og håper jeg kan bidra til at flere unge representanter på klimaforhandlingene finner muligheter til å påvirke internasjonal klimapolitikk, sier førdeværingen.

Sofie skal delta på FNs klimaforhandlinger i Tyskland i juni og i Chile i desember. Foto: UN Photo

– Det er viktig at Norge inkluderer ungdom

Sofie har deltatt på FNs klimaforhandlinger fire ganger tidligere, som representant for sivilsamfunnet. Hun ser fram til å være del av den offisielle norske delegasjonen.

– Jeg gleder meg til å være et bindeledd mellom delegasjonen og sivilsamfunnet. Det er viktig at Norge inkluderer ungdom i de offisielle kanalene i ulike internasjonale fora, forteller hun.

Sunniva er ny utdanningsdelegat

Sunniva Folgen Høiskar (24) er valgt som ny ungdomsdelegat med utdanning som fagfelt, og skal delta på UNESCOs generalkonferanse i Paris i november. UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon.

Hun mener en sterk utdanningssektor er nødvendig for en rettferdig verden.

– Lik tilgang til god høyere utdanning er avgjørende for utvikling i lav- og mellominntektsland. For å få til dette må man jobbe for at høyere utdanning på sikt blir gratis, og at forskning blir bedre finansiert og åpent tilgjengelig, mener utdanningsdelegaten.

Sunniva Folgen Høiskar har jobbet med høyere utdanning i et internasjonalt perspektiv i SAIH. Foto: Privat

Sunniva er nestleder i SAIH, og har en bachelorgrad i internasjonale studier, samt et årsstudium i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.

– I SAIH jobber jeg med høyere utdanning i et internasjonalt perspektiv, og har møtt studentaktivister fra land med helt andre forutsetninger enn vi har i Norge, forteller hun.

Vår nye utdanningsdelegat mener UNESCOs globalkonvensjon blir viktig for å sikre lik tilgang til utdanning. Formålet med globalkonvensjonen er å bedre kvaliteten på høyere utdanning og styrke internasjonalt samarbeid.

– Vi ser trusler mot økende kommersialisering av høyere utdanning internasjonalt, og Globalkonvensjonen kan bli et viktig verktøy for å unngå dette, utdyper hun.

Vil jobbe for å inkludere ungdom i beslutningsprosesser

Sunniva er særlig opptatt av akademisk frihet og angrep på høyere utdanning. Som ungdomsdelegat vil hun jobbe for at disse temaene settes på agendaen, og at ungdom blir inkludert i beslutningsprosesser.

– Å være ungdomsdelegat er en stor mulighet til å sørge for at ungdoms stemme blir viktig i norsk utdanningspolitikk internasjonalt. Det er viktig at ungdom er representert i forhandlinger som har så stor betydning for ungdom som utdanningspolitikk har, sier Sunniva.

#klima #ungdomsdelegater #utdanning

Publisert 26. mars 2019

Kontaktpersoner

Topp