LNUs styreleder Rode Hegstad priser regjeringens bevilgninger til portal for lokaler. Foto: Lena Rsutan Fidjestad

Rode Hegstad innstilt som leder av LNU for to nye år

Her er valgkomiteens innstilling til nytt LNU-styre.

Valgkomiteens innstilling er klar. Rode Margrete Hegstad (25) er innstilt som styreleder i LNU for de neste to årene. Rode er fra Sandefjord og studerer profesjonsstudiet i psykologi ved UiO. I tillegg til å være aktiv i Frikirkens Barn og Unge har hun bred erfaring fra KrFU.

Rode var nestleder i LNU fra 2016, til hun ble valgt som leder under Barne- og ungdomstinget 2017.

– Jeg er veldig glad for at valgkomiteen har innstilt meg som leder av LNU i en ny periode. Det å få representere så mange flotte organisasjoner og jobbe for en enklere hverdag for unge frivillige er et stort privilegium. Jeg håper BUT vil gi meg tillit til å fortsette å kjempe for barn og unges mulighet til å engasjere seg i en periode til, sier Rode.

Innstiller ny nestleder

Valgkomiteen innstiller også på at rogalendingen Hanne Løge (28) fra CISV tar over som nestleder. Hanne er 28 år. Hun går av som leder av CISV Norge i sommer, etter å ha vært leder i to år. Hanne studerer for tiden ved Universitetet i Oslo, hvor hun i vår fullfører en mastergrad i menneskerettigheter.

– Vi er glade for at så mange medlemsorganisasjoner nominerer kandidater, og for at Rode ønsker å lede LNU i ny periode. Det har vært mange gode kandidater å velge mellom. Innstillingen var enstemmig. Vi tror vi har funnet et lag med bred kompetanse og tydelige visjoner, som sammen kan utvikle LNU videre til det beste for medlemsorganisasjonene, sier valgkomiteleder Tora Voll Dombu.

Innstilling – nytt styre i LNU:

Som leder med toårig valgperiode innstiller valgkomiteen på:

 • Rode Margrete Hegstad, Frikirkens Barn og Unge (livssynsbaserte) – gjenvalg

Som nestleder (velges for ett år):

 • Hanne Løge, CISV – ny

Som styremedlemmer (velges for to år):

 • Simon Skjerven, Hyperion – gjenvalg
 • Ann Helen Skaanes, Unge Venstre – gjenvalg
 • Håvard Skogerbø, Changemaker – ny
 • Margrete Bjørge Katanasho, Press – ny

Som varamedlemmer (velges for ett år):

 • Isa Maline Isene, Grønn Ungdom – tidligere nestleder
 • Katrine Hansen Myklebust, KRIK – ny

Klageutvalg og kontrollkomite:

Valgkomiteen har gjennom sitt arbeid også innstilt på nye medlemmer til LNUs klageutvalg og LNUs kontrollkomite. Klageutvalget behandler klager fra søkere på LNUs støtteordninger, mens kontrollkomiteen har ansvaret for at styret arbeider i henhold til vedtektene og følger vedtak fattet av Barne- og ungdomstinget.

Som medlemmer i kontrollkomiteen blir følgende kandidater innstilt:

 • Bendik Dahlsett, Press – ny
 • Ragnhild Bjørkum Vassbotn, nominert av valgkomiteen – ny

Som leder i LNUs klageutvalg med ettårig valgperiode blir følgende kandidat innstilt:

 • Sigrid Rege Gårdsvoll – nominert av valgkomiteen – ny

Som medlem i LNUs klageutvalg med toårig valgperiode innstiller valgkomiteen på følgende kandidat:

 • Bjørn Boman Rinde – nominert av valgkomiteen – gjenvalg

Andre medlemmer

I tillegg er følgende styremedlemmer ikke på valg i år og fortsetter fram til BUT i 2020: 

Nestleder Hilde Sandvær (Norges Musikkorps Forbund)Styremedlemmer: Benjamin Skiaker Myrstad (Elevorganisasjonen), Agnes Skagemo (Søndagsskolen Norge) og Alizamin Jafarli (NAYO)

Velges på Barne- og ungdomstinget

Valget av nytt styre skjer på Barne- og ungdomstinget 26. april, på Røde Kors konferansesenter i Oslo. Mer informasjon om arrangementet finner du her. Hvis du ennå ikke har meldt deg på, kan du gjøre det via denne lenken. Påmeldingsfrist er 31. mars.

#but #but19 #innstilling #Rode Margrete Hegstad #styret #valg

Publisert 27. mars 2019

Kontaktpersoner

Topp