Amalie Gunnufsen og Rahman Chaudhry er LNUs innstilte ungdomsdelegater. Foto: Privat og Magnus Hundvin

Amalie og Rahman er LNUs innstilte ungdomsdelegater på menneskerettigheter

Amalie Gunnufsen (23) og Rahman Chaudhry (22) er innstilt av nominasjonskomiteen som våre nye ungdomsdelegater på menneskerettigheter.

Delegatene som blir valgt vil delta på FNs generalforsamling i New York, i FNs 3. komité som behandler menneskerettslige spørsmål. Generalforsamlingen arrangeres én gang hvert år, og delegatene blir en del av den offisielle norske delegasjonen.

Etter mandat fra styret i LNU, har nominasjonskomiteen lagt særlig vekt på kompetanse og erfaring på fagfeltet delegaten skal dekke. Videre har komiteen sett på erfaring med internasjonal representasjon og globale spørsmål, og erfaring fra organisasjonsarbeid på nasjonalt nivå.

Utover dette har komiteen sett etter unge kandidater med kapasitet til å gjennomføre møtene og oppgavene vervet forplikter til, og motivasjon til å arbeide med tematikken utover dette.

Velges på Barne- og ungdomstinget

Leder av nominasjonskomiteen og nestleder i LNU, Hilde Sandvær.

– Vi hadde mange sterke søkere i år. De innstilte kandidatene har god kjennskap til, kunnskap om og interesse for menneskerettigheter, og erfaring med internasjonal representasjon. Vi er ikke i tvil om at Amalie og Rahman vil representere LNU og Norges barne- og ungdomsfrivillighet på en fremragende måte, sier leder av nominasjonskomiteen, Hilde Sandvær.

Valget av nytt styre og ungdomsdelegater skjer på Barne- og ungdomstinget 26. april, på Røde Kors konferansesenter i Oslo. Mer informasjon om arrangementet finner du her.

Her kan du se oversikt over innstillingen til nytt LNU-styre.

Amalie Gunnufsen fra Unge Høyre

Amalie fra Kristiansand er sentralstyremedlem og internasjonalt ansvarlig i Unge Høyre, og holder på med bachelorgrad i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Hun er bystyrerepresentant i Kristiansand og har tidligere jobbet som politisk rådgiver for byens ordfører, Harald Furre. Nå er Amalie Unge Høyres representant til Youth of the European People’s Party (YEPP) og jobber med ungdomspartiets demokratiprosjekt i Kenya, samt bidrar til å utvikle Høyres utenrikspolitikk i forkant av Landsmøtet.

– Å være ungdomsdelegat er en unik mulighet til å ta tak i utviklingsutfordringene vi står overfor. Jeg håper å kunne bidra med en variert bakgrunn, lære svært mye på både et politisk og personlig plan, og ikke minst sørge for en god representasjon av norsk ungdom. Å få være med på å representere norsk ungdom i så viktige spørsmål er et privilegium og et stort ansvar. Jeg er forberedt og veldig motivert til å ta det ansvaret, sier Amalie.

Amalie Gunnufsen er sentralstyremedlem og internasjonalt ansvarlig i Unge Høyre. Foto: Privat

– Det skulle bare mangle at unge får politisk medvirkning

Hun har tatt International Baccalaureate framfor å gå tradisjonell norsk videregående skole, og representerte skolen på flere sesjoner med European Youth Parliament i utvalget som jobber med utdanning. I vervet som bystyremedlem har hun sittet i komiteen som jobber med innsamling og fordeling av midler til Kristiansand kommunes vennskapsby-prosjekt i Rajshahi, Bangladesh.

I tillegg har Amalie studert arabisk et semester i Kairo i Egypt. Ved siden av studiene ble hun med i en feministisk gruppe som jobbet med å få kvinner til å gå på skolen, samt å forbedre sanitære forhold på skoler i landet. I Egypt deltok kristiansanderen også på World Youth Forum og Model Arab League.

– Med de politiske utfordringene vår generasjon arver skulle det bare mangle at unge får politisk medvirkning. Enten gjennom et representativt demokrati eller reell ungdomsmedvirkning. Ungdom som ikke får delta eller ytre sine meninger i politiske prosesser blir frustrerte og mister tilliten til politiske løsninger, sier 23-åringen.

Sofie og Sunniva er LNUs nye ungdomsdelegater på klima og utdanning

Amalie forteller at ungdom og unge voksne som skyves ut av demokratiske prosesserer ikke bare fører til et stort demokratisk underskudd, men potensielt også til fatale konsekvenser for hele samfunn og land på lang sikt.

– Gjennom midtøstenstudier, involveringen min i YEPPs systematiske arbeid opp mot European People’s Party for beskyttelse av demokrati under press i Europa, og demokratiprosjektet i Kenya, har jeg jobbet mye opp mot ungdom for å få dem til å delta i prosesser. Dersom jeg skulle være så heldig å få mulighet til å være ungdomsdelegat, vil jeg jobbe opp mot beslutningstagere, for det nytter ikke at ungdom hever stemmen når ingen lytter til dem, begrunner hun.

Rahman Chaudhry har engasjert seg i ungdomsorganisasjoner og ungdomspolitikken siden han ble aktiv i Operasjon Dagsverk som 15-åring. Foto: Magnus Hundvin

Rahman Chaudhry fra Elevorganisasjonen

Rahman fra Oslo studerer master i rettsvitenskap. Han har engasjert seg i ungdomsorganisasjoner og ungdomspolitikken siden han ble aktiv i Operasjon Dagsverk som 15-åring, hvor han har vært medlem av styret. Rahman har også sittet i regjeringens ekspertutvalg for kjønnsforskjeller i skolen, som jobbet frem den offentlige utredningen “Nye sjanser – bedre læring” i februar 2019.

– Vi i er en spesiell situasjon som ungdommer, der mange eldre beslutningstakere kan undervurdere oss. Jeg har lært meg å snu disse ulempene til fordeler, og utnytte dem for å oppnå gjennomslag, forteller han.

Som leder og nestleder i Elevorganisasjonen tok Rahman initiativ til flere internasjonale samarbeid, blant annet med elever i Europa og elever i USA. Eksempelvis initiativ til å danne nettverk med ungdomsbevegelsen for regulering av våpenlover i USA.

Tok initiativ til å endre opplæringsloven

Rahman tok også initiativ til å endre opplæringsloven med utgangspunkt i Artikkel 26 i FNs menneskerettighetserklæring.

– Opplæringsloven hindrer ungdom med endelig avslag på asylsøknaden sin rett til skolegang frem til utreise. I et og et halvt år ledet jeg arbeidet for å kontakte alle aktører innenfor skolesektoren for å samle en bred allianse for å endre lovverket, beskriver han.

LNUs ungdomsdelegater på menneskerettigheter skal delta på FNs generalforsamling i New York til høsten. Foto: UN Photo

Den universelle retten til utdanning mener Rahman er sentral for at alle mennesker skal sikres muligheten til å utfolde seg og leve verdige liv. Andre menneskerettslige saker som er viktige for ham er urfolks grunnleggende menneskerettigheter, samt flyktningkrisen.

– Om jeg gis muligheten til å representere norsk ungdom på FNs generalforsamling, vil jeg bruke evnene jeg har tilegnet meg innenfor retorikk, lobbyisme, overbevisning og internasjonalt samarbeid til å være en god representant for norsk ungdom i generalforsamlingen, sier 22-åringen.

#FN #lnu #menneskerettigheter #ungdomsdelegat #utdanning

Publisert 3. april 2019

Kontaktpersoner

Topp