Ukraina er et av landene dere kan samarbeide med organisasjoner fra. Foto: Juan Antonio Segal/Flickr

Vil din organisasjon skape et samarbeidsprosjekt i Eurasia eller Norge?

Vi ser etter prosjekter til vår støtteordning LNU Demokratimidlene. Høres det spennende ut å starte et samarbeid med en barne- og ungdomsorganisasjon i et Eurasisk land? Se her!

LNU Demokratimidlene er en støtteordning for samarbeid mellom norske og eurasiske barne- og ungdomsorganisasjoner. Formålet med ordningen er å heve kompetansen og styrke ungt sivilsamfunn i Eurasia og i Norge.

Det er mulig å søke mellom 50.000-800.000 kroner til både små og store prosjekter. Søkerorganisasjonen må være landsdekkende og demokratisk. Dersom partnerorganisasjonen(e) ikke er demokratisk oppbygd kan det gis støtte til aktiviteter som bidrar til å bygge en slik struktur. 

Samarbeidspartnere må komme fra ett eller flere av disse landene:

 • Armenia
 • Aserbajdsjan
 • Georgia
 • Hviterussland
 • Kasakhstan
 • Kirgisistan
 • Moldova
 • Russland
 • Tadsjikistan
 • Turkmenistan
 • Ukraina

Mange muligheter

Det er et bredt spekter av muligheter for å skape prosjekter, innenfor våre retningslinjer. Formålet med prosjektet må være organisasjonsutvikling. LNU definerer organisasjonsutvikling som at organisasjonene øker sin evne til å nå de målene de selv har satt.

Eksempelvis: Har dere et arrangement hvor det vil være relevant å invitere representanter fra en Eurasisk organisasjon, eller vil dere selv besøke et av landene for å holde dialogmøte eller seminar?

Et mål kan være å skape et pilotprosjekt, hvor man etablerer kontakt mellom organisasjonene. Da for å sondere terrenget for videre samarbeid, hvor begge parter kan lære av hverandre. Andre aktiviteter kan være debatter, ledertrening, workshops, foredrag eller andre måter å utveksle erfaringer på, og lære av hverandres organisasjoner.

Våre retningslinjer

På søknadstidspunkt må du ha etablert kontakt med én eller flere organisasjoner i Eurasia- landene listet opp ovenfor, som du ønsker å samarbeide med. Prosjektet må inneholde noen aktiviteter som skiller seg fra daglig drift, og må ha et organisasjonsutviklingsperspektiv.

Dette er våre krav:

 • En klar start- og sluttdato for prosjektet
 • Dere må forklare hva dere vil endre i samfunnet eller gruppen/organisasjonen og hvorfor dere mener dette er viktig.
 • Prosjektet må ha klare målsetninger og vise til hvilke resultater aktivitetene skal bidra til.
 • Dere må vise hvordan begge (eller alle) organisasjonene har blitt styrket gjennom samarbeidet. I tillegg bør dere vise til hvordan prosjektet er positivt for flere i organisasjonen utover akkurat de som er aktive i det.

I tillegg må søker ha en enkel samarbeidsavtale klar, som er signert av deltakende parter. Avtalen må inneholde hvilken organisasjon man ønsker å samarbeide med og navn på prosjektet.

Høres dette aktuelt ut for din organisasjon? Ta kontakt med oss for veiledning, så ser vi fram til å høre fra dere innen søknadsfristen 13. mai!

Les mer om LNU Demokratimidlene her.

Publisert 3. april 2019

Kontaktpersoner

Topp