Temaet for årets Nord/Sør-kampanje er unges rolle i gjennomføringen og oppnåelsen av FNs bærekraftsmål. Foto: FN

LNU søker ny arbeidsgruppe for Nord/Sør-spørsmål

Er du opptatt av FNs bærekraftsmål? Vil du være med å jobbe for at ungdom får en viktig rolle i implementeringen av målene? Bli med på å utvikle LNUs Nord/Sør-informasjonskampanje i 2019, med søknadsfrist 12. mai.

Tidligere har arbeidsgruppa vært med å jobbe fram kampanjer om klimakunnskapsminister Torbjørn Grønn Isaksen før klimatoppmøtet i Paris, LNUmatch om å gjøre det enklere for unge flyktninger og organisasjoner å komme i kontakt med hverandre, og Sarah’s Phone om FNs Sikkerhetsråds resolusjon 2250 som krever at ungdom blir hørt i spørsmål om fred og sikkerhet.

Nominasjonssøknader leveres i vår søknadsportal innen 12. mai.

Ungdom og bærekraftsmålene

Temaet for årets Nord/Sør-kampanje er unges rolle i gjennomføringen og oppnåelsen av FNs bærekraftsmål. Den tar utgangspunkt i Agenda 2030, som er en felles internasjonal arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftsmålene må nås både på lokalt og nasjonalt plan i Norge, samtidig som de må arbeides med internasjonalt.

Les mer om agendaen og de 17 bærekraftsmålene på FN-Sambandets hjemmesider.

Kampanjen skal handle om spørsmål som:

 • Ungdom må inkluderes i politikkutforming og implementeringen av bærekraftsmålene
 • Ungdom krever deltakelse i gjennomføring og rapportering av bærekraftsmålene – vi må ha en nasjonal handlingsplan
 • Bærekraftsmålene er ikke bare utenriks- og utviklingspolitikk
 • Bærekraftsmålene må favne alle – «leave no youth behind»
 • Ungdom som generasjon 2030

Ønskede kvalifikasjoner

Du trenger ikke ha inngående kunnskap om Nord/Sør-problematikk for å bli med i arbeidsgruppa, men du må ha et engasjement og lyst til å jobbe med temaet. Det er en fordel om du har erfaring med kampanjearbeid fra før, og gjerne fra kampanjeutvikling.

Alle som er med i en av LNUs medlemsorganisasjoner kan bli med i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppa Nord/Sør (AgNS) møtes om lag én til to ganger i måneden, avhengig av kampanjeperioden, og fungerer fra mai til desember 2019.

Møtene er på ettermiddag/kveldstid og holdes i LNUs lokaler på Frivillighetshuset på Tøyen i Oslo. Dersom du ønsker å bli med i arbeidsgruppen tar du kontakt med sentralleddet i din organisasjon slik at de kan nominere deg.

Vi håper DU vil være med!

Kontakt internasjonal rådgiver, Kristoffer Kinge dersom du har spørsmål. Se hans kontaktinfo under.

Nominasjonssøknader leveres i vår søknadsportal innen 12. mai.

#agenda2030 #arbeidsgruppe #Bærekraftsmålene #FN #LNU Informasjonsstøtta Nord/SØR #Nord/Sør

Publisert 10. april 2019

Kontaktpersoner

 • Ane Maus Sandvig

  Organisasjonsrådgiver, Kompetanse, LNU Trygg!

  470 37 235
  ane@lnu.no

Topp