Kristine Bjartnes (26), i midten, er ungdomsdelegat med likestilling som fagfelt. Hun reiste til FNs kvinnekommisjon (CSW) i mars. Foto: Privat

Vil du bli Norges første ungdomsdelegat på helse?

For første gang sender LNU en ungdomsdelegat til Verdens helseforsamling! Vår ungdomsdelegat med helse som fagfelt skal delta i Norges offisielle delegasjon til Verdens helseforsamling i Genève i mai. Søk innen 22. april.

Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til en rekke FN-møter for å representere LNUs politikk og være barn og unges representant inn i FN og pågående internasjonale prosesser. 

Nå søker vi for første gang en ungdomsdelegat med helse som fagfelt! Ungdomsdelegaten skal delta på Verdens helseforsamling som foregår i hovedkvarteret til Verdens helseorganisasjon i Genève fra 20.-28. mai.

– Dette er et stort gjennomslag for LNU. FNs generalsekretær har oppfordret alle land til å inkludere ungdomsdelegater i sine delegasjoner. Vi er glade for at Norge tar ungdom på alvor. Global helse er et tema mange unge er opptatt av, og vi er glade for at den norske delegasjonen til Verdens helseforsamling har valgt å inkludere en ungdomsdelegat, sier LNU-leder Rode Hegstad.

Styreleder i LNU, Rode Hegstad, jubler for ny ungdomsdelegat på helse. Foto: Lena Rutan Fidjestad

Ungdomsdelegat med helse som fagfelt

Verdens helseorganisasjon (WHO) er FNs organ for global helse, og har som mål å oppnå en høyest mulig levestandard for verdens befolkning. WHO arrangerer sin årlige helseforsamling i Genève 20.-28. mai i år. Ungdomsdelegaten har observatørstatus i den offisielle norske delegasjonen til Verdens helseforsamling, og samarbeider med Helse- og omsorgsdepartementet i forkant av helseforsamlingen.

I Genève vil ungdomsdelegaten delta i deler av det offisielle programmet og på relevante sidearrangementer. Å være ungdomsdelegat på helse innebærer deltakelse på Verdens helseforsamling fra 19.-24. mai.

Som ungdomsdelegat blir man del av LNUs arbeidsgruppe for FN-spørsmål, som fungerer som en ressursgruppe for alle ungdomsdelegatene, hvor man diskuterer posisjonsnotater, strategier og praktiske ting rundt å være ungdomsdelegat.

Lever søknad, CV og nominasjonsbrev via dette skjemaet


FN-flagget, her utenfor Juba i Sør-Sudan. Foto: UN Photo

Hva vil det si å være ungdomsdelegat?

Ungdomsdelegatene er representanter for LNUs medlemmer og LNUs politikk. Én av de viktigste oppgavene er å fremme LNUs politikk inn mot aktuelle myndigheter og delegasjoner, og å samarbeide med andre ungdomsdelegater for å sette barn og unge på dagsorden i FN. Du kan lese mer om de nåværende ungdomsdelegatene her.

Å være delegat betyr å inneha et tillitsverv i LNU som går over 12 måneder. Delegatene deltar i LNUs arbeidsgruppe for FN-spørsmål (AgFN), som fungerer som en ressursgruppe for alle ungdomsdelegatene. Her diskuterer man posisjonsnotater, strategier og praktiske ting rundt det å være ungdomsdelegat.

Som ungdomsdelegat representerer man LNU i relevante fora. Dette gjelder først og fremst internasjonale møter i FN, men også aktuelle møter i Norge, samt holder så tett kontakt med det aktuelle departementet som mulig.

Kandidatene må enten bo i Oslo-området eller få sin organisasjon til å dekke eventuelle reiseutgifter som er knyttet til opplæring og skolering hos LNU (inkludert deltakelse i AgFN), da LNU ikke har midler til dette, og departementene ikke dekker slik virksomhet. Kandidater under 26 år vil bli prioritert. 

Ungdomsdelegaten til Verdens helseforsamling velges av LNUs arbeidsutvalg.

Søknadsfristen er 22. april. Søknadsskjema, CV og nominasjonsbrev lastes opp her.

(Nominasjonsbrevet er bare et enkelt skriv fra sentralleddet i medlemsorganisasjonen som nominerer deg der de bekrefter nominasjonen.)

#FN #helse #ungdomsdelegat #Ungdomsdelegat på helse

Publisert 10. april 2019

Kontaktpersoner

Topp