LNU-styret 2019-20

Noen av medlemmene av det nye LNU-styret. Bak f.v.: Alizamin Jafarli, Ann Helen Skaanes, Håvard Skogerbø, Simon Skjerven og Agnes Skagemo. Nede f.v.: Margrete Bjørge Katanasho, Isa Maline Isene, Rode Hegstad og Hanne Løge. Foto: Lena Rustan Fidjestad

Rode Hegstad gjenvalgt som LNU-leder

Her er oversikt over LNUs nye styre.

Under Barne- og ungdomstinget (BUT) 2019, avholdt fredag, ble Rode Margrete Hegstad (25) gjenvalgt som styreleder i LNU for de neste to årene. Rode er fra Sandefjord og studerer profesjonsstudiet i psykologi ved UiO. I tillegg til å være aktiv i Frikirkens Barn og Unge har hun bred erfaring fra KrFU.

Rode var nestleder i LNU fra 2016, til hun ble valgt som leder under BUT 2017.

– Jeg er veldig glad for å ha fått tillit til å lede LNU i en ny periode. Det å få representere de flotte organisasjonene i den unge frivilligheten er en stor ære, og jeg gleder meg til å jobbe videre for at enda flere barn og unge skal få mulighet til å delta i disse fellesskapene, sier Rode etter valget.

Rode Hegstad ble gjenvalgt som LNU-leder på BUT 2019. Foto: Lena Rustan Fidjestad

Ny nestleder

Rogalendingen Hanne Løge (28) fra CISV Norge tar over som nestleder. Hanne er 28 år, og går av som leder av organisasjonen i sommer, hvor hun har vært leder i to år. Hanne studerer for tiden ved Universitetet i Oslo, hvor hun i vår fullfører en mastergrad i menneskerettigheter.

– Det er utrolig stas å bli valgt til nestleder for LNU! Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med det store mangfoldet av barne- og ungdomsorganisasjoner som LNU representerer, sier Hanne.

Hanne Løge på talerstolen. Foto: Lena Rustan Fidjestad

Her er LNU sitt nye styre:

Som leder med toårig valgperiode:

 • Rode Margrete Hegstad, Frikirkens Barn og Unge (livssynsbaserte) – gjenvalg

Som nestleder (valgt for et år):

 • Hanne Løge, CISV Norge – ny

Som styremedlemmer (valgt for to år):

 • Simon Skjerven, Hyperion – gjenvalg
 • Ann Helen Skaanes, Unge Venstre – gjenvalg
 • Håvard Skogerbø, Changemaker – ny
 • Margrete Bjørge Katanasho, Press – ny

Som varamedlemmer (valgt for et år):

 • Isa Maline Isene, Grønn Ungdom – tidligere nestleder
 • Katrine Hansen Myklebust, KRIK – ny

Klageutvalg og kontrollkomite:

Valgkomiteen har gjennom sitt arbeid også innstilt på nye medlemmer til LNUs klageutvalg og LNUs kontrollkomite. Klageutvalget behandler klager fra søkere på LNUs støtteordninger, mens kontrollkomiteen har ansvaret for at styret arbeider i henhold til vedtektene og følger vedtak fattet av Barne- og ungdomstinget.

Som medlemmer i kontrollkomiteen er følgende kandidater valgt:

 • Bendik Dahlsett, Press – ny
 • Ragnhild Bjørkum Vassbotn, nominert av valgkomiteen – ny

Som leder i LNUs klageutvalg med ettårig valgperiode:

 • Sigrid Rege Gårdsvoll – nominert av valgkomiteen – ny

Som medlem i LNUs klageutvalg med toårig valgperiode:

 • Bjørn Boman Rinde – nominert av valgkomiteen – gjenvalg

Andre medlemmer

I tillegg er følgende styremedlemmer ikke på valg i år og fortsetter fram til BUT i 2020: 

Nestleder Hilde Sandvær (Norges Musikkorps Forbund). Styremedlemmer: Benjamin Skiaker Myrstad (Elevorganisasjonen), Agnes Skagemo (Søndagsskolen Norge) og Alizamin Jafarli (NAYO)

Valget av nytt styre og ungdomsdelegater fant sted på Barne- og ungdomstinget 26. april, på Røde Kors konferansesenter i Oslo. Mer informasjon om arrangementet finner du her.

#Barne- og ungdomstinget #but19 #Rode Hegstad #styret #valg

Publisert 26. april 2019

Topp