Fotballkompis - hvor unge flyktninger spiller fotball sammen med andre unge - er et av prosjektene som har fått støtte gjennom LNU Aktivitetsstøtta - Herreløs arv. Her lader de opp til Norway Cup 2017.

Nominer medlem til tildelingsutvalget for LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv

Vi skal ha inn et medlem fra en organisasjon som representerer barn og unge med nedsatt funksjonsevne.


Vi trenger et medlem til tildelingsutvalget, og ønsker dermed at organisasjonene som faller inn under støtteordningen sender inn sine nominasjoner.

Denne støtteordningen skal styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner, samt utvikle nye frivillige aktiviteter for unge.

Tildelingsutvalget består av totalt fem medlemmer, og ledes av et styremedlem fra LNU.

Som medlem i tildelingsutvalget for LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv må du lese søknader og delta på tildelingsmøter i mai og juni, og eventuelt på møter for å behandle klager på vedtak.

Har du spørsmål? Kontakt organisasjonsrådgiver Rine Holmsen, rine@lnu.no, tlf: 23 31 05 87

Frist for å nominere er 7. mai 2019. Her er link til nominasjonsskjemaet.

#herreløs arv #LNU Aktivitetsstøtta #tildelingsutvalg

Publisert 2. mai 2019

Kontaktpersoner

  • Rine Holmsen

    Avdelingsleder, forvaltning

    23 31 05 87
    rine@lnu.no

Topp