LNUs tidligere ungdomsdelegater på menneskerettigheter, Bjørn-Kristian Svendsrud og Amanda Gran på ECOSOCs ungdomskonferanse. Foto: Privat

– Vi trenger flere ungdommer i beslutningsdyktige eksisterende arenaer

Nylig deltok daværende ungdomsdelegater på menneskerettigheter, Amanda Gran (ANSA) og Bjørn-Kristian Svendsrud (FpU), på ECOSOCs ungdomskonferanse.

Konferansen ble avholdt i New York mellom 8. og 9. april. Dette var den åttende gangen FN arrangerte en plattform for unge til å diskutere implementeringen av bærekraftsmålene med medlemslandene.

– Vi hadde to veldig spennende dager på ungdomsforumet. Det å få møte de andre ungdomsdelegatene gir også et unikt innblikk i hvilke utfordringer man som ung møter i andre deler av verden, samtidig som at vi også har mange av de samme utfordringene, beskriver Bjørn-Kristian.

Amanda og Bjørn-Kristian delte sine innspill og ideer i løpet av konferansen. Foto: Privat

Norge skal ta over presidentskapet i ECOSOC

Årets tema var “Empowered, Included, and Equal” og fremhevet viktigheten av at unge blir hørt og inkludert i arbeidet med agenda 2030. I løpet av to dager deltok ungdomsdelegatene i interaktive dialoger i plenum, sidearrangementer og frokostmøte.

– Noe av det som har vært viktig for oss har vært å poengtere viktigheten av at vi ikke trenger nye arenaer for ungdom, vi trenger flere ungdommer i beslutningsdyktige eksisterende arenaer.  Vi har for eksempel behov for flere unge inn i kommunestyrer, fylkesting og parlamenter, sier Bjørn-Kristian.

Diskusjonstemaene varierte fra politisk deltagelse, ungdom, fred og sikkerhet, finansielle mekanismer, arbeidsledighet og til regions spesifikke utfordringer og løsninger i arbeidet mot en bedre framtid.

Norge skal etterhvert ta over presidentskapet i ECOSOC, og vil dermed ha en ledende rolle i avholdelsen av ungdomsforumet neste år.

Bjørn-Kristian i FN-bygget i New York, under ECOSOCs ungdomskonferanse. Foto: Privat

– Det var nyttig å gi innspill og ideer

Ungdomsdelegatene spilte inn sine meninger og tips til presidentskapet i et møte med Norges delegasjon til FN – og håper at flere av innspillene vil bli tatt til etterretning. Under oppholdet fikk ungdomsdelegatene også truffet arbeids – og sosialminister Anniken Hauglie.

– Det var kult å se så mange unge i FN-bygget! Nyttig var det også å gi innspill og ideer til Norge som tar over ECOSOC presidentskapet og vil være sentral i planleggingen av ungdomsforumet til neste år – som vi håper gir rom for enda mer reell ungdomsmedvirkning, forteller Amanda.

I tillegg til en “Presidential Statement” som viser til det som ble diskutert på konferansen, skal ECOSOCs ungdomskonferanse fungere som en innspillsarena til andre viktige, framtidige FN-møter, blant annet årets High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF), FNs Generalforsamling, Climate summit og SDG summit.

Barne -og ungdomstinget 2019, som ble avholdt den 26. april, ble det valgt nye ungdomsdelegater på menneskerettigheter. Her kan du se hvem som ble valgt, og lese mer om dem.


Publisert 2. mai 2019

Kontaktpersoner

Topp