LNU har hatt flere politiske gjennomslag i 2018, og satt rekord i utdele prosjektmidler.

Dette oppnådde vi i året som gikk

Tilgang til lokaler, økt grunnstøtte, trygg-arbeid, personvernregler og ny Frifond-nettside er noen av tingene vi jobbet med i 2018. Her er en oppsummering av hovedpunktene fra årsmeldingen.

Her er noen av høydepunktene fra årsmeldingen for 2018 som ble presentert på årets Barne- og ungdomsting. Årsmeldingen er styrets rapport til våre medlemmer om hvordan vi i LNU bruker vår tid og våre ressurser til deres beste.

LNU er til for våre medlemsorganisasjoner, og det er medlemsorganisasjonenes behov som er i fokus for vårt arbeid.

Last ned årsmeldingen her (pdf).

Politikk

Politisk handlet 2018 mye om to sentrale behov for barne- og ungdomsorganisasjonene; nemlig tilgangen til lokaler og økning av frie midler.

Det har blitt vanskeligere for den unge frivilligheten å få tilgang til lokaler. Illustrasjonsbilde av Aspøy skole i Ålesund. Foto: GangerRolf/Wikimedia (CC).

Tilgang til lokaler: De siste årene har lokaler blitt et av hovedproblemene til den unge frivilligheten. Det har blitt vanskeligere for den unge frivilligheten å få tilgang til lokaler for helgeseminarer, landsmøter, aktiviteter på ettermiddagstid eller i skoletiden de siste årene.

I 2018 løftet vi saken til Stortinget, og en god gjeng dro på høring i utdannings- og forskningskomiteen for å fortelle dem om hvor stor utfordringen er. Resultatet ble delvis gjennomslag – Stortinget vedtok at den unge frivilligheten bør få låne lokaler, men ville ikke tvinge kommunene til å gjennomføre det.

Vi har fulgt opp saken gjennom året, og i fjor høst skrev kunnskapsminister Jan Tore Sanner og LNU-leder Rode Hegstad et brev til kommunene hvor de ble bedt om å låne ut skolelokaler gratis til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

LNU-leder Rode Hegstad og Geir Jørgen Bekkevold (KrF) feirer økningen i grunnstøtten med kake på LNUs kontorer. Foto: LNU

Økt støtte:  I 2018 fikk vi gjennomslag for tredje år på rad i statsbudsjettforhandlingene for å øke støtten til barne- og ungdomsorganisasjonene. I fjor ble støtten økt med 5 millioner, som betyr at det i løpet av de siste tre årene har blitt 25 millioner mer i grunnstøtte til deres aktiviteter.

Tilskuddet til Frifond stod derimot bom stille fra 2017 til 2018. Vi jobber for at politikerne skal fortsette med å øke de frie midlene til organisasjonen.

LNUs Rode Hegstad (i rødt) på Arendalsuka. Foto: Andreas Haakonsen /LNU

Inkludering av unge stemmer: Vi fortsatte med å legge til rette for at unge stemmer skal bli hørt i samfunnet, og at barne- og ungdomsorganisasjonene skal bli inkludert i viktige prosesser. På Arendalsuka arrangerer vi for eksempel rimelig overnatting og gratis lokaler til arrangementer.

Vi løfter også unge stemmer internasjonalt, blant annet gjennom FN-delegatene våre. Vi har også bidratt til å gi medlemsorganisasjoner tilgang til viktige FN-møter ved å låne ut godkjenningen vi har til å delta som sivilsamfunn på FN-møter.

Gjennom å fokusere på lokaler, frie midler og tilgang til politiske prosesser har LNU i 2018 jobbet for de politiske sakene dere har løftet fram som deres behov.

Vi skal jobbe med saker som det er stor enighet om, og som påvirker organisasjonenes mulighet til å nå sine formål. Det har vi gjort i løpet av året som har gått.

Kompetanse

Trygg-arbeid: Vi satte opp «Trygg på sommerleir»-kurs tre ganger før sommeren, og har veiledet mange organisasjoner. LNU kommer til å fortsette å prioritere denne tematikken fremover, og er i gang med å utvikle et nytt Trygg-materiale som dere forhåpentligvis vil kunne ta i bruk etter sommeren.

Vi i LNU er veldig stolte av hvor godt våre medlemsorganisasjoner jobber med denne vanskelige tematikken. Gjennom arbeidet bidrar organisasjonene til at barn og unge kan ha en trygg fritid på deres aktiviteter.

LNU arrangerer flere kurs i løpet av året.

Personvernregler (GDPR): GDPR har vært en stor utfordring, og mange har hatt utbytte av vår nye håndbok, kurs og veiledning gjennom 2018.

Kurs og lån en LNUer: Vi har fortsatt mange kurs og Lån en LNUer-oppdrag gjennom året. I tillegg har vi fortsatt med nettverkene våre for daglige ledere og styreledere.

Konferanse for unge ledere: Denne konferansen arrangerte vi sammen med idretten. Med dette prøvde vi noe nytt. Det ble en fin dag med faglig påfyll, spennende forbilder og nye kontakter.

Målet med vårt kompetansearbeid er at vi skal gi dere kunnskap og ferdigheter som gjør det enklere for dere å drifte en organisasjon, slik at dere kan bruke mer tid på aktivitet.

Forvaltning

Det mest synlige resultatet av vårt arbeid med forvaltning i 2018 er Frifond sin nye logo og nettside. Dette gjør det enklere og finne informasjon om støtteordningen og enklere å søke om støtte til prosjekter. Forenkling av informasjon og retningslinjer har også vært i fokus for de andre støtteordningene i 2018.

2018 var et rekordår for LNU som forvalter, med 182 millioner kroner til utdeling. Det har skapt fantastiske prosjekter i et stort mangfold av organisasjoner, og det har gitt mange lokallag over hele landet et grunnlag for sitt arbeid.

#årsmelding #forvaltning #GDPR #grunnstøtte #kompetanse #kurs #lån en lnuer #lokaler #organisasjoner #politikk #prosjektmidler #Trygg

Publisert 8. mai 2019

Topp