Illustrasjonsfoto: Ungdomspartilederdebatt under Arendalsuka. Foto: Arendalsuka

Planlegger du årets valgaktiviteter? Sjekk ut disse støtteordningene

LNU har flere støtteordninger som passer til valgaktiviteter. Her er noen forslag til prosjekter dere kan søke midler til.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015, brukte 42,4 % av befolkningen mellom 18-24 år stemmeretten sin. Vi i LNU ønsker å bidra til øke valgdeltakelsen blant unge.

Be gjerne om veiledning før dere sender inn prosjektskisser. Her er vår oversikt over aktuelle støtteordninger, med prosjektforslag:

LNU Kultur

  • Neste søknadsfrist: 11. august

Hva med å bruke kultur som virkemiddel i forbindelse med valget til høsten? Kultur kan være et veldig effektivt virkemiddel, og kan brukes for eksempel for å sette fokus på organisasjonens interesser eller kampsak, skolere debattantene deres på en kreativ måte, eller spre organisasjonens budskap på en ny måte før alle går til valgurnene.

Med kultur kan dere nå folk dere ikke har nådd tidligere, nå ut til nye arenaer eller grupper, og belyse saker på en annerledes måte. Hva med en politisk podcast, utvikle et valgspill, politisk standup, rapbattle mellom politikere, politisk vandreteater? – her er mulighetene mange.

Tenk nytt og kreativt, og søk om støtte nå! Dette er en støtteordning for nasjonale barne- og ungdomsorganisasjoner.

Ta kontakt med organisasjonsrådgiver Rine Holmsen (rine@lnu.no) for veiledning i prosjektutvikling og søknadsskrivingen. 

Vi kommer til å behandle søknadene så raskt som mulig, med håp om at alle får svar før valgkampen braker løs.

Les mer om LNU Kultur.

LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

  • Neste søknadsfrist: 1. juni

I Informasjonsstøtten Nord/Sør kan man søke om midler til informasjonsprosjekter i Norge som har hovedfokus på globale miljø- og utviklingsspørsmål. 

Her er det mulighet for å stille ordførerkandidater og andre politiske kandidater til veggs for eksempel i hvordan de skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Hvordan tenker kandidatene at kommunen skal bidra til å nå bærekraftsmålene? Hvordan prioriterer de eksempelvis avfallshåndtering, kollektivtransport og andre miljøtiltak for å bli en grønnere by?

Gjennom informasjonsaktiviteter som debatter eller kampanjer på sosiale medier har dere her en mulighet til å sette globale miljø- og utviklingsspørsmål på dagsorden i kommunevalget!

Har du en idé eller noen tanker om hva dere vil gjøre? Ta kontakt med Josefin Ryde (josefin@lnu.no eller tlf. 23 31 06 09).

Les mer om LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør.

LNU Mangfold og inkludering

  • Neste søknadsfrist: 1. juni

LNU Mangfold og inkludering støtter prosjekter som setter fokus på deltakelse og holdninger. Målet med støtteordningen er å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet. Hvis dere har lyst til å lage et mangfoldig valgkampprosjekt, er dette støtteordningen for dere.

Eksempler på hva dere kan søke om støtte til i forbindelse med valget, kan være valgvake med politikerbingo med de lokale politikerne, egen valgdebatt med egne medlemmer som representanter for de ulike partiene, eller noe annet som fremmer mangfold ved deltakelse og holdninger.

Ved stortingsvalget i 2017, ga LNU Mangfold og inkludering støtte til blant annet ICC Ungdom, hvor de gjennomførte prosjektet ”Unge og valgdeltakelse”. I løpet av et infomøte, valgdebatt og valgvake, sørget ICC ungdom for at nærmere 200 minoritetsungdom tilegnet seg kunnskap om stortingsvalget og hvordan det foregår.

Send inn en søknad til LNU Mangfold og inkludering innen søknadsfristen. Kontakt gjerne saksbehandler Cennet Sener for veiledning (cennet@lnu.no).

Les mer om LNU Mangfold og inkludering.

#LNU Informasjonsstøtta Nord/SØR #LNU Kultur #LNU Mangfold og inkludering #støtteordning #valg #valgdeltakelse

Publisert 10. mai 2019

Topp