Vår nye ungdomsdelegat på helse, Rannei Hosar, mener bærekraftige helsesystemer er en forutsetning for å kunne yte effektiv helsehjelp. Foto: Lena Rustan Fidjestad / LNU

Rannei er vår første ungdomsdelegat på helse

For første gang sender LNU en ungdomsdelegat til Verdens helseforsamling. Rannei Hosar (23) skal delta i Norges offisielle delegasjon til Verdens helseforsamling i Genève i mai.

Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til en rekke FN-møter for å representere LNUs politikk og være barn og unges representant inn i FN og pågående internasjonale prosesser. Nå sender vi for første gang en ungdomsdelegat med helse som fagfelt.

Rannei Hosar (23) vil reise til World Health Assembly (WHA) med universell tilgang til helsehjelp som førsteprioritet.

Leder for Norsk medisinstudentforening

Rannei går på forskerlinjen i medisin og profesjonsstudiet i medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og har i 2018 vært leder for Norsk medisinstudentforening (Nmf). I samme organisasjon har hun hatt ulike roller siden 2015, blant annet som leder for Nmf Trondheim.

Gjennom denne organisasjonen har hun deltatt på International Federation of Medical Students’ Associations og vært delegat til Verdens helseforsamling i 2018.

Hun har også hatt verv i Den norske legeforening (Dnlf), hvor Rannei har vært delegat på Dnlf’s landsstyremøter fra 2017 til dags dato. Mellom 2016 og 2017 var hun styremedlem i Sør-Trøndelag Legeforening og styremedlem i Dnlf sitt regionutvalg for Midt-Norge.

– Norsk medisinstudentforening er medlemsorganisasjon i International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA). Føderasjonen arbeider bredt innenfor global helse, og har offisielt etablert samarbeid med WHO. Nmf sender delegasjoner til IFMSA sine generalforamlinger to ganger i året, samt til regionale møter ytterliggere to ganger årlig. Som leder av Nmf har jeg fått god kjennskap til vårt internasjonale arbeid, sier Rannei.

Har vært delegat ved WHA tidligere

Hun har tidligere deltatt som Nmf-representant på IFMSA sin generalforsamling, og deltatt i deres politiske komité for public health, samt fulgt noen av IFMSA sine kompetansebyggingsprogram, med hovedfokus på ledelse i folkehelsearbeid og generelle ledelsesferdigheter.

– Jeg var delegat fra IFMSA til WHA i 2018. Dette er en uvurderlig erfaring for mitt engasjement innenfor global helse. Her fikk jeg arbeide med å fronte IFMSA sine meninger, for eksempel med utarbeidelse av policy-dokumenter og uttalelser. Vi jobbet også direkte opp mot de enkelte landenes helsemyndigheter. Jeg har derfor i noen grad fått bli kjent med gangen i WHA, men er på ingen måte utlært, beskriver Rannei.

I forkant av hver WHA arrangerer IFMSA forberedende kurs i politisk påvirkningsarbeid og de store pågående sakene i global helse. Her fikk Rannei delta i skolering i de prioriterte sakene universell tilgang til helsehjelp, antimikrobiell resistens, diskriminering i helsevesenet og ikke-smittsomme sykdommer.

Rannei Hosar på Legeforeningen sitt landsstyremøte. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

– Ungdomsperspektiver er helt nødvendige

– Det ble gjort i samarbeid med WHO og Graduate Institute i Genève. Dette er saker som i stor grad går igjen i agendaen til årets WHA. Perspektivene til ungdom som skal bære sakene frem i fremtiden er helt nødvendige. Dette er desto viktigere i en verden hvor den globale helseagendaen i større og større grad settes av private aktører, sier hun.

Ungdomsdelegaten mener det er viktig at ungdom inkluderes på WHA, eller i norske delegasjoner til FN, siden god helse er en forutsetning for alt annet vi gjør.

– For å iverksette tiltak som favner hele befolkningens helse trenger vi at alle representeres – det inkluderer i høyeste grad ungdom. Bare gjennom innspill fra bredden av befolkningen kan vi sørge for at ingen blir etterlatt når man skal sikre god helse for alle, forklarer Rannei.

– Avgjørende at helsevesenet er tilgjengelig for menneskene det er skapt for

I 2019 skal universell tilgang til helsehjelp, en av Ranneis hjertesaker, opp til diskusjon under WHA og i FNs generalforsamling:

– Universell tilgang til helsehjelp er nå World Health Organization (WHO) sin høyest prioriterte sak. Saken forener mine interesser for helsesystemer, folkehelse og helse som menneskerett. Jeg er derfor spesielt motivert for å delta i år, og bidra i prosessene frem mot FN-møtet i høst, forteller 23-åringen.

Rannei mener bærekraftige helsesystemer er en forutsetning for å kunne yte effektiv helsehjelp.

– Det er også helt avgjørende at helsevesenet er tilgjengelig for menneskene det er skapt for, og at man ikke hindres i å motta helsehjelp for eksempel på grunn av diskriminering eller personlig økonomi, utdyper hun.

– Helse er et stort felt faglig og politisk

Rannei ser mest fram til å ta del i diskusjonene innad i den norske delegasjonen, og få bedre forståelse for de komplekse politiske hensynene som påvirker hvilken posisjon Norge velger å ta.

– Det er ikke lett å få innsikt i dette som utenforstående. Helse er et stort felt både politisk og faglig, og jeg er veldig interessert i sammenhengene mellom de to, forteller hun.

Hun har som tidligere skrevet vært på WHA som sivilsamfunnsrepresentant, men tror det blir annerledes å være delegat i den norske delegasjonen.

– Det er to veldig ulike roller. Målet vil alltid være å bidra til et best mulig resultat, men du har ulike mandater og må ta ulike hensyn. I fjor representerte jeg de politiske meningene til den internasjonale føderasjonen for medisinstudentforeninger. Når jeg nå reiser som del av den norske delegasjonen må jeg ta hensyn til de prioriteringer og forpliktelser som Norge har. Ikke minst blir det annerledes å være nærmere beslutningstakerne, fortsetter Rannei.

Hun forteller at helse ikke er et uavhengig felt, men henger nøye sammen med øvrig politikk.

– For eksempel er utvikling av tilgang til helsehjelp nært knyttet til bistand- og utviklingsarbeid, og det krever finansiering. For at politikken helseforsamlingen vedtar skal kunne realiseres er man avhengig av politisk vilje og tilgang til ressurser. Det er derfor ikke bare opp til helsemyndighetene, som er de som i hovedsak deltar på WHA, begrunner ungdomsdelegaten.

#FN #helse #ungdomsdelegat #Ungdomsdelegat på helse #World Health Assembly.

Publisert 15. mai 2019

Kontaktpersoner

Topp