LNU-leder Rode Hegstad. Foto: LNU/Lena Rustan Fidjestad

Skuffet over manglende løsning på lokaler for den unge frivilligheten

Torsdag vedtas frivillighetsmeldingen på Stortinget, uten at utfordringen med lokaler til frivilligheten blir løst.

I mange år har barne- og ungdomsorganisasjonene fortalt om utfordringen med å få låne skolelokaler til å arrangere aktiviteter for barn og unge. Regjeringen har oppfordret kommunene til å låne ut skolebygg, men altfor få kommuner følger opp.

– Det er skuffende at regjeringen ikke vil sikre den unge frivilligheten tilgang til lokaler til aktiviteter for barn og unge, sier styreleder i LNU, Rode Hegstad.

Senest de siste dagene i Fædrelandsvennen har vi sett at ungdom nektes å bruke skolelokaler til sine aktiviteter. LNU har foreslått konkrete løsninger på utfordringen, som et nasjonalt regelverk og en bookingløsning for lokaler til frivilligheten. Ingen av disse tiltakene vedtas i den nye frivillighetsmeldingen.

–  Det er ikke greit at muligheten din til å engasjere deg begrenses av hvilken kommune du bor i. Derfor trenger vi nasjonale regler for utlån til frivilligheten og en nasjonal, digital portal for utlån av lokaler som alle kommuner kan ta i bruk gratis, sier Rode.

SV foreslår forskriftsfesting

I behandlingen av frivillighetsmeldingen foreslår stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) at barne- og ungdomsorganisasjonenes rett til å låne lokaler forskriftsfestes.

– Barne- og ungdomsfrivilligheten er en utrolig viktig demokratiskole. De unges engasjement kan ikke bli stoppa av kommuner og skoler som setter opp barrierer mot deltakelse. Derfor vil vi forplikte kommunene til å ta imot ungt engasjement og løse det mange opplever som den største utfordringen for barne- og ungdomsfrivilligheten i dag, sier Freddy André Øvstegård.

– Vi er glade for dette initiativet fra SV, og håper flere av stortingspolitikerne vil bli med på å sikre organisasjonene tilgang til skolelokaler, sier Rode.

Dette har blitt bedre i Frivillighetsmeldingen etter innspillene fra LNU

Da LNU var på høring i familie- og kulturkomiteen om frivillighetsmeldingen tok vi også opp andre utfordringer unge frivillige opplever i sin hverdag.

En slik utfordring er at fraværsreglene praktiseres ulikt fra fylke til fylke, slik at muligheten din til å få politisk fravær for å delta i en frivillig organisasjon er avhengig av hvor du bor. Unge tillitsvalgte stryker fag fordi de ikke får gyldig politisk fravær for å dra på landsmøter i organisasjonen sin.

Grunde Almeland fra Venstre er saksordfører i behandlingen av frivillighetsmeldingen, og har jobbet med innspillene fra den unge frivilligheten. Han sier at Venstre heier på de som engasjerer seg frvillig, og mener det er et like viktig demokratisk bidrag som å engasjere politisk.

F.v.: Grunde Almeland (V), Freddy André Øvstegård (SV), Stian Slotterøy Johnsen (Frivillighet Norge), Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) og LNU-leder Rode Hegstad. Foto: Morten Skjæveland/Frivillighet Norge

– Jeg tar den unge frivillighetens innspill på alvor, og syntes det var spesielt viktig å se på utfordringene knyttet til fraværsgrense. I dag tolker videregående skoler fraværsregelverket svært ulikt når det kom til frivillig arbeid. Man får gyldig fravær for politisk arbeid, arbeid som tillitsvalgt eller hjelpearbeid, og frivillig arbeid overlapper med mye av dette, men er ikke spesifikt nevnt. Jeg håper derfor at det kan klares opp i regelverket, sier Grunde Almeland.

En annen utfordring er tilgang til bankkontoer for mindreårige styremedlemmer. Lokallag i den unge frivilligheten ledes av unge selv, og da er det et problem at de hindres i å utøve vervet sitt fordi de ikke får ha tilgang til lokallagets bankkonto.

– Det er også viktig for Venstre at barne- og ungdomsorganisasjoner og lokallag har en faktisk mulighet til å få opprettet en bankkonto. I dag har organisasjonene lov til å ha bankkonto, men ikke alle banker er like villige. Jeg oppfordrer alle banker til å vise forståelse for unge som vil gjøre en innsats, og å legge til rette for at de skal få det til, sier Grunde.

Tatt inn i meldingen etter innspill fra LNU

Begge disse utfordringene har politikerne tatt inn i meldingen etter innspill fra LNU.

– Vi er glade for at politikerne har lyttet til innspillene våre, og at de jobber for å finne løsninger som gjør det enklere for ungdom å være tillitsvalgte i organisasjonene, sier Rode.

Publisert 16. mai 2019

Kontaktpersoner

  • Rode Margrete Hegstad

    Leder (i permisjon)

    41 72 52 30
    rode@lnu.no

Topp