Med støtte fra LNU Kultur har Noregs ungdomslag laget introduksjonsvideoer til folkedans. Foto: Noregs ungdomslag

Ny søknadsfrist for LNU Kultur!

LNU Kultur har mer midler igjen til utdeling. Vi oppretter derfor en ekstra søknadsfrist, 11. august. Vil du ha inspirasjon til prosjekter? Les mer!

Vil du sette i gang et nytt og spennende kulturprosjekt i egen organisasjon? Søk innen 11. august.

De fleste barne- og ungdomsorganisasjoner er opptatt av kultur. For noen er det kjernevirksomhet, for andre kan det være et virkemiddel for å oppnå målene sine. Andre kan ha kultur som medlemsaktivitet fra tid til annen.

Visste du at LNU kan støtte kulturprosjektene deres gjennom støtteordningen LNU Kultur, til små og store prosjekter?

LNU Kultur er en romslig støtteordning, hvor organisasjonen din kan få støtte til å gjøre mye gøy, prøve ting dere ellers ikke ville gjort, samt finne nye måter å jobbe på. Målet med ordningen er å bidra til økt kulturfaglig kompetanse.

Støtteordningen gir penger til prosjekter som inneholder musikk, dans, drama, kunst, litteratur, film, kulturminner, digital kultur, spill eller flere av disse, hvor barn- og ungdom aktivt er med på aktiviteten.

Eksempler på aktiviteter er politisk teater, utstillinger, revy, valgfestival hvor dere inviterer musikere, litteratursamlinger, valgaktiviteter, lage podcaster, filmsnutter, sanger eller brettspill.

Her kan du finne prosjekteksempler, og la deg inspirere av andres prosjekter.

Nytt for din organisasjon

Kulturprosjektet må være et nytt tiltak for organisasjonen, og inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære aktivitet eller drift. Prosjekter som mottar støtte i år må avsluttes innen utgangen av dette året. 

Ordningen passer for landsomfattende og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner som oppfyller følgende krav:

 • Organisasjonen må gi mulighet for medvirkning og innflytelse til alle medlemmene, og alle medlemmer over 12 år må ha like rettigheter i beslutninger og valg.
 • Mer enn halvparten av medlemmene i organisasjonen må være under 30 år.
 • Organisasjonen må bygge sin virksomhet på lokal aktivitet.
 • Organisasjonen må ha en egen sentral ledelse som er demokratisk valgt blant medlemmene.
 • Organisasjonen må ha selvstendig økonomi, og være politisk og organisatorisk uavhengig av andre organisasjoner.
 • Organisasjonen må ha et nasjonalt siktemål, og ha aktivitet i minst 4 fylker.

Få opptil 200 000 kroner

Søkere kan få opp til 200 000 kroner for å realisere sitt prosjekt.

De som ber om veiledning får oftere innvilget støtte. Kontakt gjerne organisasjonsrådgiver Rine Holmsen på rine@lnu.no før du leverer inn søknad, enten prosjektet er på idéstadiet, eller nesten ferdig til å sendes inn.

Ofte er det lite som skal til for å gjøre en søknad enda litt bedre før søknadsfristen er ute.

Neste søknadsfrist er 11. august. Klikk her for å lese mer om støtteordningen og søke.

#LNU Kultur

Publisert 26. mai 2019

Kontaktpersoner

 • Rine Holmsen

  I permisjon-organisasjonsrådgiver, forvaltning.

  23 31 05 87
  rine@lnu.no

Topp