Med støtte fra LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør arrangerte RE:ACT kampanjen #jegvilvite. Foto: RE:ACT

Søk LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør innen 1. juni!

Vi ser etter prosjekter til vår støtteordning LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør, støtteordningen for prosjekter som øker kunnskap om globale miljø- og utviklingsspørsmål.

LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør er en støtteordning for alle demokratiske og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner som vil jobbe med å spre informasjon om globale miljø- og utviklingsspørsmål.

Sentralleddet i organisasjonen kan søke om inntil 75.000 kroner til et prosjekt. Om dere er to eller flere organisasjoner som går sammen kan dere søke inntil 100.000 kroner per prosjekt. Støtteordningen har løpende søknadsfrist til det er tomt for penger. Organisasjoner kan søke om støtte til flere prosjekter i året.

LNU forvalter pengene på vegne av Norad.

Hva støtter vi?

Vi støtter informasjonstiltak om globale miljø- og utviklingsspørsmål som skal gjennomføres i Norge. Hvis prosjektet innebærer reising, må informasjonstiltakene i Norge være tydelig beskrevet i søknaden.

Vi prioriterer prosjekter som:

 • har tydelige perspektiver fra land i sør
 • er samarbeidsprosjekter mellom to eller flere barne- og ungdomsorganisasjoner
 • når bredt ut med sitt/sine informasjonstiltak

Det er ikke mulig å få støtte til å informere om egne bistandsprosjekter. Organisasjoner som har egne rammeavtaler med Norad kan heller ikke søke om støtte, med mindre de går sammen med en annen organisasjon som ikke har rammeavtale.

Sjekk om din organisasjon kvalifiserer for støtte, og søk her.

Eksempler på prosjekter som har fått støtte

Foto: RE:ACT
 • RE:ACT fikk støtte til et prosjekt med mål om å få på plass en lov som lar forbrukeren vite hvordan varen er produsert. Det resulterte i kampanjen #jegvilvite, med fokus på hvor urettferdig dagens handelssystem er.
 •  
AKKS Norge fikk støtte til prosjektet Girls Rock. Foto: LOUD Mozambique
 • AKKS Norge gjennomførte prosjektet Girls Rock – All over the world, hvor de så på FNs bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene. De satt fokus på hvordan musikkbransjen i utviklingsland ikke er like likestilt mellom kjønnene som i den vestlige verden, der de brukte Mosambik som eksempel. Prosjektet så på hvordan det å øke kvinnelig deltakelse i det sørlige Afrika, kan ha en positiv effekt på samfunnet forøvrig.

#Informasjonsstøtten #LNU Informasjonsstøtta Nord/SØR #miljø #støtteordning #utvikling

Publisert 27. mai 2019

Kontaktpersoner

 • Josefin Ryde

  Organisasjonsrådgiver, LNU Bærekraft og LNU Mangfold og inkludering

  23 31 05 81
  josefin@lnu.no

Topp