Gaming som kulturuttrykk skal også være en del av meldingen.

Innspillsmøte om den nye barne- og ungdomskulturmeldingen

Hva skal kultur være og hvordan den skal skapes – av og med barn og unge?

Neste år kommer regjeringen med en egen stortingsmelding om barne- og ungdomskultur. Den vil legge føringer for kulturpolitikken i mange år fremover. Både ved å påvirke kulturen barn og unge får oppleve, og ved å påvirke barn og unges mulighet til å skape kultur gjennom sine fritidsaktiviteter.

Målgruppen er barn og unge mellom 0 og 19 år.

Ønsker din organisasjon å være med å bestemme hva meldingen skal si, er dette en flott mulighet til å både gi innspill til Kulturdepartementet sitt arbeid og hva LNU skal mene om meldingen.

Praktisk info: Tid: 19.juni 16.00-18.00 Sted: LNU, Kolstadgata 1. Påmelding sendes til rode@lnu.no

Barn og unges stemmer om kunst og kultur

Kulturtanken skal skrive en egen rapport om hva barn og unge selv mener om kultur, og på innspillsmøtet er det også mulighet til å komme med innspill til den rapporten.

I tillegg er det utarbeidet et eget medvirkningsopplegg som dere kan bruke i deres egen organisasjon for å samle innspill fra barn og unge. Ta kontakt på rode@lnu.no for å få opplegget tilsendt. 

Publisert 11. juni 2019

Topp