Spire skal utgi en tegneserie om unge menneskers medvirkning i utviklingen av sitt lokalsamfunn. Illustrasjonsfoto.

Ti nye prosjekter får til sammen én million fra LNU Kultur

Kampsang, revykurs, snapchat-filter og tegnserie er noe av det pengene går til. Se hele listen.

Tildelinger fra LNU Kultur i restmiddelrunde mai 2019:

Kampsang for AUF (145 000 kr.)
AUF skal utvikle og produsere en kampsang. Dette er en tradisjon i organisasjonen som har ligget brakk de siste årene, og de ønsker å gjenoppstarte denne viktige kulturtradisjonen. Medlemmene skal involveres i idémyldring og innspilling av både låt og musikkvideo, et nytt aspekt ved låtproduksjon i organisasjonen.

Gi Tid Til Ungdommene (110 000 kr.)
Mental Helse Ungdom skal ha en kampanje til høsten i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. I kampanjen vil de ta i bruk foto, video og tekst som virkemidler. For å utarbeide materiell til kampanjen gjennomfører de verksted over fem dager på sommerleir hvor de som ønsker det kan melde seg på.

Arktis og ungdommene (60 000 kr.)
Natur og Ungdom skal lage og vise kunstinstallasjoner rundt i norske byer og tettsteder for å fortelle landet hvorfor de er med å saksøke staten. Aktivitetene utføres av lokallagene, eventuelt i samarbeid med en kunstner.

NBU Lær og le (90 000 kr.)
NBU skal øke lokal- og fylkeslagenes kompetanse innen revy og scenekunst gjennom revyfaglig opplæring på en kurshelg.

Filmkurs for døve barn og unge på Døves kulturdager (82 472 kr.)
NDFU vil arrangere et pop-up filmstudio under Døves kulturdager i september. Der skal unge døve og hørselshemmede komme innom og prøve filmutstyr og ulike teknikker. Det å uttrykke seg visuelt er viktig for målgruppa, og film er da sentralt.

Senterungdommen tar valgkampen til Snapchat (57 000 kr.)
Senterungdommen skal utvikle linser og filter til Snapchat for å ta valgkampen der ungdommene er. Målet er å engasjere flere ungdommer i forbindelse med skolevalgkampen, spre organisasjonens budskap og motivere dem til å stemme ved valget.

Tegneserie om unge mennesker og medvirkning i byutvikling (75 000 kr.)
Spire skal utgi en tegneserie om unge menneskers medvirkning i utviklingen av sitt lokalsamfunn. Byutvalget i Spire lager storyline for tegneserien og en illustratør bistår med tegningen.

Oslo guttekorfestival (150 000 kr.)
Oslo guttekorfestival er en ny nasjonal samling som skaper et møtepunkt for guttekorsangere fra hele landet, også for gutter som ikke fra før er med i et kor, men som er interessert. Dette er et pilotprosjekt, og et ledd i en strategisk satsning på å øke gutters deltakelse i korsang.

Musikal opptreden (153 500 kr.)
Ung Røst vil lage en musikal som skal filmes og gis ut til deltakerne. Ulike grupper skal ta seg av de ulike delene ved forestillingen: musikk, dans, drama og film.

Møteplass datakultur (94 117 kr.)
Sammen med KANDU, UKM og Tverga skal Ungdom og Fritid gjennomføre et seminar med relevante aktører, blant annet unge gamere, for å kartlegge behov, ønsker og tiltak for gamingmiljøet i Norge, for å gi dem tilgang på ikke-kommersielle arenaer av høy kvalitet med fokus på fysiske møteplasser.

Publisert 12. juni 2019

Kontaktpersoner

  • Rine Holmsen

    Avdelingsleder, forvaltning

    23 31 05 87
    rine@lnu.no

Topp