Ungdomsorganisasjonene møter utviklingsminister Nikolai Astrup. Foto: Julie Berg/Utenriksdepartementet

Vil du være LNUs representant i Samstemthetsforumet?

Regjeringen opprettet i fjor et samstemthetsforum som diskuterer relevante problemstillinger med mål om å oppnå en samstemt politikk for utvikling. LNU har én plass i forumet, og ønsker at en representant fra våre medlemsorganisasjoner skal representere oss i Samstemthetsforumet.

Samstemthetsforumet ble opprettet av regjeringen våren 2018 på bakgrunn av anmodning fra Stortinget og forståelsen av bærekraftsmålene som en agenda for samstemthet. Forumet vil være rådgivende for Utenriksdepartementets arbeid med samstemt politikk for utvikling, og vil blant annet gi innspill til og drøfte kommende årlige rapporter til Stortinget om samstemt politikk for utvikling. Forumet vil være en arena for jevnlige konsultasjoner om overordnede prioriteringer for å oppnå økt samstemthet, og vil være et sted der representanter fra sivilt samfunn, akademia, fagbevegelse og næringsliv møter myndighetene for å diskutere relevante problemstillinger.

Samstemthetsforumet ledes på politisk nivå av Utenriksdepartementet, i samrådet med Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Forumet skal møtes etter behov, minimum to ganger hvert år.

LNUs representant

LNU har én plass i forumet, og ønsker at en representant fra våre medlemsorganisasjoner skal representere LNU i forumet. LNU inviterer derfor medlemsorganisasjoner til å nominere relevante kandidater til denne plassen. LNU vil i utvelgelsen av kandidaten legge vekt på erfaring og kompetanse innenfor samstemthet og bærekraftig utvikling, og vurderinger rundt hvordan LNUs medlemsorganisasjoner kan inkluderes i arbeidet med Samstemthetsforumet.

Kandidater må nomineres av en av LNUs medlemsorganisasjoner, og kandidater kan søke ved å sende et kort motivasjonsbrev (maks 1/2 side) til politisk rådgiver Thea på thea@lnu.no. Husk å legge ved nominasjonsbrev fra organisasjonen din! Søknadsfrist: 11. august.

#samstemthet #utviklingspolitikk

Publisert 29. juli 2019

Kontaktpersoner

Topp