24 prosjekter har fått tildelt 4 millioner til sammen fra LNU Aktivitetsstøtta

24 ulike prosjekter har fått tildelt støtte fra LNU Aktivitetsstøtta. Matlagingskurs, debattleir og førstehjelpskurs for blinde er noen av aktivitetene vi støttet. Les mer om alle prosjektene her!

Tildelinger fra LNU Aktivitetsstøtta restmiddelrunde 2019:

Unge i debatt – mangfold og likestilling i skoledebattene (400 000 kr)

AUF arrangerer debattskolering over en helg på Utøya for sine debattanter i høstens skolevalg. Dette er en større debattskolering enn de har gjennomført tidligere, og de satser spesielt på jenter og ungdom med minoritetsbakgrunn.

På vei som til voksenlivet som aktiv samfunnsdeltaker med nedsatt funksjonsevne (60 000 kr)

CP foreningen i Vest Agder skal skolere sine medlemmer over fem kvelder i høst i hvordan det politiske samfunnet er bygd opp og hvordan de kan delta i det og dermed påvirke i samfunnet.

Handy friluftslivaktiviteter med DNT Ung Telemark og unge friluftsmotivatorer (250 000 kr)

Prosjektet er todelt med fokus på kompetanseheving blant frivillige og deltakere i DNT ung Telemark, og opprettelse av en dugnadsgruppe for ungdom. Ungdommene skal kurses på ulike felt, og dugnadsgruppa brukes for eksempel til å opprettholde stier og turisthytter.

EØS – Norges viktigste avtale (274 800 kr)

I forbindelse med EØS-avtalens 25 årsjubileum skal Europeisk Ungdom gjennomføre en kampanje for å sette fokus på avtalen, hvorfor vi har den og hvilke fordeler den gir. Aktivitetene de vil gjennomføre er å opprette en ressursbank, holde EØS-foredrag, lokal aktivisme, besøke mindre tettsteder og skal blest og aktivitet i sosiale medier.

Hva med meg? (150 000 kr)

Foreningen for Hjertesyke barn sitt prosjekt fokuserer på søsken av barn med medfødt eller ervervet hjertefeil. De samles en helg for å skape et sosialt fellesskap, få faglig påfyll og utveksle erfaringer. Et viktig møtepunkt for søsken som ellers ofte får mindre oppmerksomhet pga søsken som krever mer oppfølging.

Positive borgere (150 000 kr)

Unge muslimer i Islamic Cultural Centre Norway skal sammen med ledere av moskeen og en politikontakt arrangere aktivitetsdager for andre ungdommer. Målet er å ansvarliggjøre ungdommene, engasjere dem og gi dem gode verdier, samt å inkludere ungdommer med funksjonshemminger i det positive miljøet.

Livsmestringskonferansen 2019 (193 100 kr)

Juvente arrangerer en konferanse sammen med Mental Helse Ungdom og Skeiv Ungdom for tillitsvalgte og ressurspersoner i organisasjonene slik at de er bedre rustet i møte med ungdommer i sine lokallag. Tema for konferansen vil være rus, seksuell helse og psyksisk helse.

KrFUs debattcamp (130 000 kr)

KrFU vil trygge sine unge debattanter før skoledebattene ved høstens valg. De arrangerer en nasjonal debatthelg med rundt 80 deltakere, og dette er et nytt arrangement for organisasjonen.

Unge mageplager, unge kjernesaker (150 000 kr)

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer sine medlemmer i alderen 12-17 år skal delta på en helgesamling hvor målet er å skape samhold, glede og mestringsfølelse. Deltakerne skal uttrykke sine tanker om hva de skulle ønske var bedre i samfunnet for personer med fordøyelsessykdommer. Det er ulike sosiale poster og workshops på programmet.

Young Performance (96 950 kr)

Under sommerens festival skal Màrkomeannu gjennomføre tre ulike workshops som unge festivaldeltakere kan ta del i. Temaene for postene er teatersport, sirkus og performance art.

Trygt, godt og givende (92 500 kr)

NAAF Østfold vil bruke matlagingskurs for ungdom som plattform for å skape interesse for videre frivillighet, samtidig som de lærer om matallergi og det å lage trygg god mat. De arrangerer to kurskvelder på Inspiria Science Center som fokuserer både på mat og frivillighet.

Førstehjelpskurs – Vi redder liv i blinde! (110 000 kr)

NBfU region Midt skal gjennomføre førstehjelpskurs for sine medlemmer over en helg. Deltakerne lærer hjerte- og lungeredning, psykososial førstehjelp og grunnleggende kunnskaper for å kunne imøtekomme situasjoner i hverdagen som brannskader, kutt og tegn på akutt sykdom.

Matglede (164 700 kr)

Norges KFUK-KFUM arrangerer ukentlige kurs over et semester hvor unge med lettere psykisk utviklingshemming lærer å lage mat og spiser sammen. De vil skape matglede, bedre kosthold og øke deltakernes kompetanse på feltet. Dette er et pilotprosjekt i Buskerud, med mål om å kunne starte opp andre steder i landet hvor det også er behov for det.

Strategihelg (235 000 kr)

Norges KFUK-KFUM-speidere har vedtatt en ny strategi, og gjennom en strategihelg for alle med sentrale verv i organisasjonen skal det jobbes fram en fremdriftsplan for hvordan strategien skal operasjonaliseres og hvordan medlemmene kan bidra til dette. Dette er en ny måte for organisasjonen å jobbe med implementering av strategi.

Kurs om identitet og Det Gamle Testamentet (119 000 kr)

To personer i organisasjonen Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag reiser til 16 lokallag og holder kurs om temaer fra det Gamle Testamentet. Målet er at deltakerne skal bli mer aktive i dialogarbeid og gjøre dem i stand til å skape møteplasser med ikke-kristne om hvordan det Gamle Testamentet bør forstås i dag. De skal utarbeide en kort film som skal brukes i kurset.

Soul Camp Øst (247 582 kr)

Normisjon region øst arrangerer en korhelg for barn og unge i alderen 7-19 år tilknyttet kor i regionen og samarbeidende regioner. Nytt for dette arrangementet er en utvidet målgruppe, inkludering av tegnspråkkor og samarbeidet mellom flere regioner i organisasjonen.

Bli din egen reiseguide (91 500 kr)

Prosjektet av Norsk forening for albinisme (NFFA) fokuserer på det å ta seg fram og orientere seg når man er på reise eller på nye steder, når man har nedsatt syn. Aktiviteten de gjennomfører er en tur til Gøteborg og Liseberg, hvor de svaksynte kan bevege seg på et stort, men avgrenset område, og de kan utfordre seg selv innenfor trygge rammer.

Ta vare på deg selv (257 000 kr)

Norsk Forening for Williams Syndrom arrangerer en camp for ungdom med Williams syndrom, over fem dager i Sarpsborg. Programmet består av både foredrag og fysiske aktiviteter som skal motivere til regelmessig aktivitet i hverdagen. Ungdommene skal også gjennomføre aktiviteter for andre unge funksjonshemmede.

Mestringsseminar for ungdom (50 000 kr)

Norsk Interesseforening for Kortvokste arrangerer et helgeseminar for ungdommene i organisasjonen på Haraldvangen kurs- og konferansesenter, med ulike foredrag, aktiviteter og erfaringsutveksling som gir ungdommene et bedre utgangspunkt for å møte hverdagens utfordringer.

Kulturarv: Folkemusikk- og folkedanstilbud til barn mellom 4-6 år i Oslo (150 000 kr)

Saffa vil øke rekrutteringen til folkemusikk og folkedans i Oslo ved å opprette et tilbud for barn i barnehagealder (4-6 år) og teste ut et opplegg i AKS (6-10 år).

Unge folkevalde-satsing (400 000 kr)

Senterungdommen vil følge opp sine unge politikere som stiller til valg til høsten, både under og etter valgkampen, for å gjøre dem tryggere i sine roller. Skolering og nettverksbygging vil være fokusområder, og de skal blant annet arrangere en helgesamling for de unge folkevalgte etter valget.

Forumteater i sentrum (121 900 kr)

Sosialarbeidere uten Grenser ønsker å gjennomføre forumteater for gutter med flyktningbakgrunn mellom 15 og 18 år, for at de skal utforske egne og andres reaksjonsmønstre, holdninger, kroppsspråk og historier, et verktøy for å bli bedre kjent med seg selv. Prosjektet består av fire helgesamlinger og 3-5 visninger i Oslo.

En solid organisasjon starter med solide lokallag! (57 000 kr) 

Lokallagsledere i Spire skal skoleres i ledelse, hvordan motivere medlemmene enda bedre, hvordan gi best mulig overlapping til neste lokallagsleder, og i Trygg Organisasjon. Solide lokallagsledere skal skape en mer solid organisasjon.

Regionssamling med Ungdiabetes i Hedmark, Oppland og Trøndelag (280 000 kr)

Ungdiabetes Hedmark (sammen med Oppland og Trøndelag) skal gjennomføre en helgetur for 40 ungdommer i alderen 14-18 år, hvorav 20 har diabetes, og hver av dem kan ta med seg en venn. Det vil være fokus på hvordan leve med sykdommen, sosialt opplegg og nettverksbygging.

Publisert 7. august 2019

Topp