Prosjekteksempler med støtte fra LNU Kultur

Ønsker deres organisasjon å gjennomføre et kulturprosjekt? Her kan dere hente inspirasjon ved å se noen eksempler på hva andre organisasjoner har fått penger fra LNU Kultur til å gjennomføre. 

Spire

Med 100 000 kroner fra LNU Kultur laget Spire utstillingen «Retten til byen», en utstilling om byutvikling. Seks kunstnere bidro til utstillingen, blant annet med film, foto, skulpturer og en performance. Spire er en miljø- og utviklingsorganisasjon som vanligvis driver med mer tradisjonelt informasjonsarbeid. Med dette prosjektet tok de i bruk mer kreative uttrykksformer for å spre kunnskap om temaene de er opptatt av, og på den måten nådde de et nytt publikum med sitt budskap. 

Press

Press fikk 200 000 kroner til å utarbeide et kroppspositivt magasin og tilhørende lansering. Organisasjonen tok i bruk nye virkemidler for å spre budskapet sitt til nye arenaer. En forberedende workshop ble arrangert på sommerleir, hvor 20 ungdommer fikk opplæring i bilde og tekst. Videre leverte de bidrag til magasinet, og de som ønsket det deltok i det videre arbeidet i prosjektet med redigering og layout. Lanseringen av magasinet ble arrangert sammen med utstilling og debatt i flere byer. Magasinet har blitt distribuert til skoler, biblioteker og ungdomshus.

Sjøspeiderne

Sjøspeiderne i Norges Speiderforbund gjennomførte et seilas med 12 seilskuter til landsleiren i 2017, og underveis hadde de et kulturelt program som ble støttet av LNU Kultur med 200 000 kroner. Med besøk på blant annet kystkultursentre, trålbøteri, lakseslakteri, gamle rorbuer, hvalslakteri, fyr fikk de 230 sjøspeiderne en god opplæring i norsk kystkultur og Norges kulturarv. De tok også i bruk kulturelle uttrykk som musikk og sang, og laget filmer og bildealbum underveis som de delte i sosiale medier. 

Skeiv Ungdom

Skeiv Ungdom mottok 50 000 kroner til å sette opp en revy på deres sommerleir. Revy var en av workshopene leirdeltakerne kunne velge å delta på gjennom uka. 14 ungdommer deltok i utviklingen av revyen og øvde inn forestillingen, før de hadde fremføring den siste kvelden på leiren. Revygruppa ble ledet av tre kreative ledere med kompetanse innen dans, show og musikk. Dette prosjektet ga organisasjonens sommerleir et kulturelt løft, og aktiviteten ga deltakerne en større gruppetilhørighet og samhold. 

Ble dere inspirert til å utvikle og søke om penger til deres prosjekt? Da kan dere lese mer om saksbehandlers beste tips i forbindelse med søknadsskrivingen før dere kommer i gang med deres søknad i søknadsportalen

Det kan lønne seg å ta kontakt med saksbehandler Rine Holmsen (rine@lnu.no) for veiledning i søknadsskriveprosessen. Det øker ofte sjansen for at prosjektet innvilges støtte.

Husk søknadsfristen søndag 11. august 2019 kl 23.59.

Publisert 7. august 2019

Kontaktpersoner

  • Rine Holmsen

    I permisjon-organisasjonsrådgiver, forvaltning.

    23 31 05 87
    rine@lnu.no

Topp