Frivillig.no – en felles plattform for frivillige folk og organisasjoner

I samarbeid med Frivillig.no, som er et enkelt og nyttig verktøy for organisasjoner som ønsker nye medlemmer, oppfordrer vi ungdomsorganisasjoner til å registrere seg. Hvorfor bør din organisasjon bruke frivillig.no?

LNU samarbeider med frivillig.no for å øke det frivillige arbeidet blant unge. Ved at organisasjoner registrerer seg på denne plattformen er det lettere for engasjerte mennesker å finne frem til ulike frivillige organisasjoner på en felles plattform.

Hva er frivillig.no?

Frivillig.no er et register over frivillige oppdrag som finnes i Norge og organisasjoner som ønsker flere frivillige.

Hvorfor bør organisasjonen din registrere seg?

Det finnes mange mennesker, spesielt unge, som ønsker å engasjere seg som frivillige. Da de fleste vet hva som engasjerer dem, er det lettere for din organisasjon å komme i kontakt med disse menneskene gjennom verktøyet frivillig.no. Ved å merke oppdragene med #ungdomsorganisasjon er det enklere å nå ut til den unge målgruppa.

Hvorfor oppfordrer LNU din lokale ungdomsorganisasjon til å registrere seg?

Barne- og ungdomsorganisasjoner har ofte utskiftninger i organisasjonen, og enkelte sliter med å rekruttere nye frivillige. Med frivillig.no kan man nå ut til flere mennesker slik at organisasjonen kan vokse videre med frivilligheten, samt inkludere flere engasjerte mennesker fra lokalmiljøet og øke organisasjonens synlighet. På denne måten kan din organisasjon inspirere flere unge til å bli kjent med frivillig arbeid og bli en del av et nytt, inkluderende fellesskap.

Har du lyst å registrere din ungdomsorganisasjon på frivillig.no? Les mer om hvordan du gjør det her.

PS: Alle ungdomsorganisasjoner som registrerer seg på frivillig.no vil bli presentert på Frivillighetens fagdag 5.september.

Publisert 13. august 2019

Topp