AKKS Norge fikk støtte til prosjektet Girls Rock. Foto: LOUD Mozambique

Søk om midler fra Informasjonsstøtten Nord/Sør innen 1.september!

Vi ser etter prosjekter til vår støtteordning LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør, støtteordningen for prosjekter som øker kunnskap om globale miljø- og utviklingsspørsmål.

Støtteordningen LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør er for alle demokratiske og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Prosjektet må gå ut på å gi informasjon om globale miljø- og utviklingsspørsmål.

Sentralleddet i organisasjonen kan søke om inntil 75 000 kroner til et prosjekt. Dersom dere er to eller flere organisasjoner som samarbeider, kan dere søke inntil 100 000 kroner per prosjekt. Det er løpende søknadsfrist til støtteordningen til det er tomt for penger. Organisasjoner kan søke om støtte til flere prosjekter i året.

Prosjekteksempler

Speidere for en bærekraftig fremtid, Norges KFUK-KFUM-Speidere

Med mål om å øke kunnskapen og engasjementet rundt verdens matsituasjon arrangerte Norges KFUK-KFUM-Speidere leiren FUTURA i 2018. Med utgangspunkt i utviklingsspørsmålet «Hvordan skal 9 milliarder mennesker spise seg mette?» satte de av en hel dag på leir med aktiviteter som var relatert til spørsmålet. Aktivitetene gikk ut på å lage og smake på fremtidsmat, lage mat av rester, få økt kunnskap om matens opprinnelse og hva den gjør med kroppen. Med dette lærte speiderne blant annet mer om bærekraft, forbruk av mat og hvordan man kunne unngå matsvinn som går på mål nr. 12 i FNs bærekraftsmål.

Unge møter unge – Film for fred, AUF

AUF fikk innvilget midler da de søkte om å lage en film med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål nr. 16 – fred og rettferdighet. Filmen skal dekke problematikken i Israel-Palestina-konflikten med utgangspunkt i palestinske barn og unge som blir satt i israelske fengsler. AUF ønsker å sette denne problematikken på norske avisers agenda ved å dekke saken i en dokumentarfilm.  

Høstkonferanse, Europeisk Ungdom

Høsten 2018 arrangerte Europeisk Ungdom en konferanse med mål om å øke kunnskapen om EU sin rolle i verden. De fokuserte også på hvordan EU bidrar til en bærekraftig utvikling gjennom Bistand og Handel med utviklingsland. Deltakerne fikk kunnskap om dette gjennom ulike teoretiske og praktiske øvelser.

Publisert 14. august 2019

Topp