Vil du være med å utvikle en internasjonal standard for sirkulær økonomi?

Vi søker Norges første ungdomsdelegat til en standardiseringskomité. I komiteen vil du jobbe med sirkulær økonomi på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Standard Norge har kontaktet LNU fordi de ønsker å inkludere unge stemmer i utviklingen av nye standarder som brukes av offentlige og private virksomheter. En standard er en felles oppskrift på hvordan noe skal lages eller gjøres. De er derfor viktige redskaper for å omforme samfunnet og gjøre det mer bærekraftig fordi de gir private og offentlige virksomheter retningslinjer for bærekraftig omstilling.

Nå har den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, ISO, der Standard Norge er det norske medlemmet, opprettet en ny komité for sirkulær økonomi. Eksperter fra over 60 land i alle verdensdeler vil i denne komiteen arbeide sammen for å utvikle internasjonale standarder for sirkulær økonomi. Også FNs organisasjon for industriell utvikling, UNIDO, vil bidra.

Komiteens arbeidsgrupper vil blant annet utarbeide et sett med internasjonalt anerkjente prinsipper, terminologi og et rammeverk for hva en sirkulær økonomi er. Gruppene skal også arbeide med alternative forretningsmodeller og metoder for måling og vurdering av sirkularitet.

For å følge og bidra i dette arbeidet, oppretter Standard Norge en norsk komité som vil bestå av representanter fra bl.a. næringsliv, myndigheter, arbeidstakerorganisasjoner og frivillige organisasjoner. Til denne komiteen søker Standard Norge en ungdomsdelegat. Utlysningen er et konkret resultat av et møte mellom Standard Norge og representanter for flere ungdomsorganisasjoner 14. mai.

Som medlem i den norske komiteen sørger du for at unge stemmer blir hørt og ivaretatt. Du vil blant annet være med på å utarbeide kommentarer til forslag fra den internasjonale komiteen. Du vil støtte norske deltakere i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper, eller kanskje selv være norsk delegat.

Frist for å søke er 31. august, og søkerne må få anbefaling fra sin organisasjon.

Skjema for å søke er her: https://lnukurs.wufoo.com/forms/s19mk8450r8az7e/

Har du spørsmål?

Kontakt Diego A. Foss i LNU (diego@lnu.no) eller Ingvil Teige Stiegler i Standard Norge (its@standard.no).

Publisert 15. august 2019

Topp