LNU søker et nytt medlem til tildelingsutvalget for Infostøtta Nord/Sør

Er du opptatt av Nord/Sør-spørsmål og informasjonsarbeid? Har du erfaring med internasjonalt arbeid og prosjektstyring i egen organisasjon? Da er du aktuell som medlem til tildelingsutvalget for Infostøtta.

Utvalget har ansvar for å fordele midler for støtteordningen LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør. LNUs medlemsorganisasjoner kan nominere én kandidat hver til utvalget. Utvalget består av fem medlemmer og vi er nå på jakt etter ett nytt medlem. Som medlem i tildelingsutvalget Nord/Sør må du møte på totalt 5-8 møter (avhengig av om det har kommet inn søknader). Høsten 2019 er det planlagt fire møter. Hvert møte foregår på ettermiddag/kveld og varer ca. 1- 2 timer, avhengig av antall søknader.

Som medlem av et tildelingsutvalg vil du:

  • lære mye om søknadsskriving, prosjektstyring og organisasjonsutvikling
  • få god kjennskap til spennende prosjekter i barne- og ungdomsorganisasjonene
  • opplæring i LNUs forvaltning av støtteordninger
  • erfaring med å vurdere prosjekt og bevilge støtte
  • bli kjent med kjent med andre organisasjoner og bygge nettverk
  • kunne legge til et attraktivt punkt på cv-en og få med deg en god attest.

Som medlem av et tildelingsutvalg forplikter du deg til å:

  • sette deg inn i retningslinjene for den spesifikke støtteordningen
  • sette deg inn i LNUs forvaltningsmanual (opplæring vil bli gitt)
  • lese og sette deg godt inn i søknader og innstilling fra saksbehandler i forkant av tildelingsmøtet
  • delta på samtlige tildelingsmøter og bidra aktivt i diskusjoner og vurdering av samtlige søknader

Frist for å nominere er 29. august 2019

Har du spørsmål? Kontakt internasjonal rådgiver Josefin Ryde, josefin@lnu.no, tlf. 23 31 06 09.

Publisert 21. august 2019

Kontaktpersoner

Topp