40 barn og unge samlet seg for å delta på et fullpakket program bestående av forskjellige capoeira-aktiviteter. Foto: LNU

Fire tips til å lage et mangfolds- og inkluderingsprosjekt

LNU Mangfold og inkludering gir opp til 75 000 kroner til prosjekter som bidrar til bredere deltakelse i aktiviteter i lokale miljøer og organisasjoner.

Dette er en av våre støtteordninger som gir ut mest penger til organisasjoner som ikke er medlemmer av LNU.

Lurer du på hvordan dere kommer i gang med søknaden? Her er fire hete tips:

1: Trenger dere inspo?

Noen ganger kan det være vanskelig å vite hva en kan få støtte til. Vi støtter mye forskjellig, og har blant annet gitt støtte til Holi-festival, seminaret ”Psykt Tabu” og capoeira. For komplett liste over prosjekter vi har støttet de siste årene, kan dere trykke her.  

2: Passer prosjektet?

For å finne ut om prosjektet deres passer i støtteordningen, kan dere lese retningslinjene. Ja, de kan synes litt lange, men start på punkt 3 og 4, så får du et godt inntrykk av hva slags prosjekter vi støtter.

3: Lurer du på noe?

Hvis det er noe dere lurer på, så er det bare å ta kontakt med saksbehandler. Uavhengig av om dere er i startsfasen eller er klar for å sende søknaden, er vår saksbehandler klar til å besvare alle spørsmål dere måtte ha. Ekstremt lav terskel. Kontaktinformasjon finner du nederst på denne siden.

4: Husk all nødvendig informasjon

Det er viktig at dere tar med all informasjon som er nødvendig for at vi skal kunne få et innblikk i prosjektet. Det er ikke alt vi forstår uten at det forklares. Det er mulig å legge ved vedlegg hvis det skulle være nødvendig, men dette må da gjøres innen søknadsfristen går ut.

Lykke til!

#LNU Mangfold og inkludering #støtteordning

Publisert 19. september 2019

Kontaktpersoner

  • Cennet Sener

    Organisasjonsrådgiver, LNU Kultur og LNU Aktivitetsstøtta

    23 31 05 82
    cennet@lnu.no

Topp