Foto: Mona Lindseth/KUD

Erfaringer fra Islands fritidskort-ordning

LNUs styreleder, Rode Hegstad, har vært på studietur til Island med Kulturminister Trine Skei Grande for å lære om fritidskortet. Her kan du lese hennes tanker om ordningen de har der, og hvilke deler av modellen Norge kan lære av.

Regjeringen har sagt at de vil innføre et fritidskort for alle barn mellom 6-18 år som de kan bruke på å delta i fritidsaktiviteter. Målet er at alle barn skal kunne delta på på en fritidsaktivitet, selv om foreldrene ikke har god råd. På Island har får alle barn mellom 5 til 18 år fritidskort. Vi dro derfor på studietur for å lære mer om deres erfaringer. 

På Island møtte vi flere kommuner og bydeler som fortalte om sine erfaringer med fritidskortet, blant annet Reykjaviks ordfører Dagur Eggertsson. Der hadde deltakelsen økt, og nå deltok rundt 80 prosent av alle barn og unge i en fritidsaktivitet.

Foto: Mona Lindseth/KUD

Aktivitet styrt av voksne

Deltakelsen var lavere blant ungdommene enn for barna, men på Island er det foreldrene som bestemmer hvilken aktivitet du kan delta på – så det kan jo gjøre det mindre motiverende for ungdommene å delta når de ikke får bestemme selv. LNU har sagt at i Norge må alle barn og unge over 15 år få velge sine egne aktiviteter, i tråd med organisasjonsfriheten.

På Island har de ikke en like sterk barne- og ungdomsfrivillighet som i Norge, så mange av aktivitetene barna kunne delta på var styrt av voksne. Heldigvis fikk vi også møte Stelpur Rokka, som er søsterorganisasjonen til AKKS. Der jobber de med demokrati og deltakelse gjennom musikk, og hele organisasjonen styres av unge selv. Det var flott å møte et av bandene som er medlem der. Vi fikk en intimkonsert og ble bedre kjent med det politiske arbeidet deres. 

Foto: Mona Lindseth/KUD

Erfaringer å ta med seg til Norge

Turen til Island var veldig lærerik, og jeg er veldig glad for at kulturministeren valgte å ta med oss fra frivilligheten for å lære mer om fritidskortet. Nå vet jeg mer om hvilke deler av Islands-modellen vi kan lære av, som det at alle barn får støtte slik at ordningen ikke blir stigmatiserende og at aktiviteten som støttes er deltakelse over tid.

Samtidig fikk vi lære om hvordan den vil måtte organiseres annerledes i Norge for å være bedre tilpasset et organisasjonsliv styrt av barn og unge selv, og ikke minst at alle barn må få velge selv hvilke aktiviteter de synes det er gøy å delta på. Jeg gleder meg til å jobbe fremover for at fritidskortet i Norge skal ta barn og unge på alvor, og gjøre det enklere for alle å kunne delta i de fantastiske fellesskapene i den unge frivilligheten.

Publisert 3. oktober 2019

Kontaktpersoner

  • Rode Margrete Hegstad

    Leder (i permisjon)

    41 72 52 30
    rode@lnu.no

Topp