Nye LNU Trygg! lansert med egen nettside

Det etterspurte ressursmateriellet for trygge barne- og ungdomsorganisasjoner har endelig fått faglig oppdatert og digital innpakning.

Trygg! er LNUs satsing for å støtte våre medlemsorganisasjoners arbeid med å forebygge og håndtere uønsket seksuell overskridende adferd, trakassering og overgrep i sine organisasjoner. 2. oktober lanserte vi nettsiden trygg.lnu.no, med nytt utseende og gjennomarbeidet innhold.

Satsingen er en viktig del av vårt kompetansetilbud, og har består av informasjonsmateriell, kursing og individuell oppfølging og veiledning av i forbindelse med saker som oppstår i våre medlemsorganisasjoner.

Se livestream fra Trygg!-lanseringen i bunnen av artikkelen, hvor blant annet Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad deltok.

Forrige gang informasjonsmateriellet ble oppdatert var for ti år siden. Mye har skjedd siden da. Blant annet for to år siden slo #MeToo-bølgen inn over de fleste områder av samfunnet – også barne- og ungdomsfrivilligheten.

Mange trekk ved samfunnet er likt, eller forverret. I følge en ny Kripos-rapport øker stadig antall anmeldte voldtekter, hvilket understreker viktigheten av et slikt verktøy som LNU Trygg! er.

Under lanseringsarrangementet på Skatten i Oslo, var barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, til stede. Foto: Lena Rustan Fidjestad / LNU

Bygger på 20 års erfaring

LNU har jobbet med temaet i 20 år. Det er viktig å jobbe med å skape trygge organisasjoner fordi barne- og ungdomsorganisasjonene er et av de viktigste fristedene barn og unge har.

Hos oss kan de møte nye venner og drive med sine favorittaktiviteter, og da har vi et ansvar for at de er trygge. Vi vet at de fleste som utsettes for overgrep er unge, og da er det viktig at organisasjonene jobber aktivt for å forebygge at uønskede hendelser oppstår på våre arenaer, beskriver LNU-leder Rode Hegstad.

Seksuelle overgrep og seksuell overskridende adferd skjer også i barne- og ungdomsorganisasjonene. Overgrep skjer i vanlige relasjoner blant vanlige mennesker i vanlige omgivelser. Det er derfor viktig at alle våre medlemsorganisasjoner er bevisst risikoen for dette, og at de jobber aktivt både med forebygging og beredskap på området.
 

LNU-leder Rode Hegstad styrte en panelsamtale mellom Lubna Mehdi, leder i Norges Døveforbunds Ungdom, Knut Harald Ulland, generalsekretær i Norges Speiderforbund, og Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom. Foto: Lena Rustan Fidjestad / LNU

Organisasjoner med handlingsplan bedre rustet

Organisasjoner som ikke har en bevisst holdning rundt grensesetting og å bygge trygge rammer oftere vil oppleve at overskridende adferd skjer. Videre ser vi at organisasjoner som har en handlingsplan når en hendelse oppstår er bedre rustet til å ivareta personer som har opplevd en alvorlig krenkelse.
 
– Å forebygge er ikke noe man gjøre én gang, en trygg organisasjon skaper vi sammen over tid. Derfor må arbeidet være systematisk og prioriteres. Vi har et ansvar for at barn og unge er trygge hos oss, og ved å skape en kultur hvor vi snakker sammen om makt og grenser er vi med på å forebygge uønskede hendelser, forteller Rode.
 
– Vi vet også at organisasjoner som har planer og retningslinjer er bedre på å ivareta personer som har opplevd noe vondt dersom overgrep eller seksuell trakassering skulle skje, fortsetter hun.

Ros av barneministeren

Under lanseringsarrangementet på Skatten i Oslo, var barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, til stede. Han roste LNU Trygg!, og sa at barne- og ungdomsorganisasjonene bør brukes som forbilde for andre i samfunnet.

– Jeg tror arbeidet med grenseoverskridende atferd er noe av det viktigste man gjør for skape trygghet i barne- og ungdomsorganisasjonene, sa Ropstad.

Barne- og familieministeren mener det er viktig å få ut kunnskap om denne tematikken, og sier at han har tro på Trygg!-materiellet.

– At vi gjør det vi kan for å ha bevissthet og fokus rundt det, samt setter av tid til å trene opp ledere i organisasjoner – det tror jeg betyr en forskjell. Mitt viktigste budskap, og mitt håp, er at folk bruker verktøyet og bruker anledningen de har til å bevisstgjøre voksne, fortalte ministeren.

Se vår livestream fra arrangementet her:

Livestream fra lansering av nye LNU Trygg: https://trygg.lnu.no/

Publisert av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) Tirsdag 1. oktober 2019

#Barne- og familieminister #BFD #Kjell Ingolf Ropstad #LNU Trygg #Trygg

Publisert 3. oktober 2019

Topp