LNU-leder Rode Hegstad. Foto: LNU/Lena Rustan Fidjestad

Lite ambisiøst budsjett for barne- og ungdomsfrivilligheten

LNU ser ingen klar satsing på barne- og ungdomsfrivillighet i statsbudsjettet, og håper Stortinget utnytter handlingsrommet sitt til å bidra til mer frivillig aktivitet for barn og unge.

Årets statsbudsjett er det første etter at regjeringen i frivillighetsmeldingen satte høye ambisjoner for frivillighetspolitikken, men LNU savner reell satsing på frivillighet.

Se oversikt over de viktigste postene for den unge frivilligheten her.

– Vi hadde håpet at KrF og Venstre sammen kunne fått gjennomslag for en mer ambisiøs frivillighetspolitikk nå som de sitter i regjering, sier LNU-leder Rode Hegstad.

KrF og Venstre styrket barne- og ungdomsfrivilligheten flere ganger da de forhandlet om statsbudsjett fra Stortinget. I årene 2016 til 2018 ble grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjoner økt med til sammen 25 millioner kroner.

Langt igjen til full momskompensasjon

– Med unntak av at regjeringen holder seg til planen om å øke momskompensasjonen for frivillige organisasjoner gradvis, er det lite som tyder på at de prioriterer den unge frivilligheten.

Økningen i momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner er på 92,4 millioner kroner. Dette er likevel langt fra det som skal til for å kompensere frivillige organisasjoners momsutgifter fullt ut.

– Dette viser hvorfor det bør være en regelstyrt ordning hvor organisasjonene faktisk får igjen de reelle momsutgiftene, framfor at man nok en gang setter av for lite penger som skal fordeles på alle.

Frifond på stedet hvil

LNU skulle gjerne sett at regjeringen styrket Frifond-midlene, som støtter lokal, frivillig aktivitet for barn og unge. Barne- og ungdomsorganisasjonene vokser hvert år, og har de siste ti årene vokst med over 100.000 medlemmer. Da må også støtteordningene økes slik at det fortsatt er mulig å arrangere aktiviteter for barn og unge over hele landet.

– Støtten til Frifond har stått stille siden 2015. Samtidig har Norsk tipping har hatt rekordoverskudd år etter år. Vi mener Stortinget enten bør legge Frifond inn i statsbudsjett igjen, eller gå gjennom tippemidlene og sikre at de går til brede ordninger for frivillighet, sier Hegstad.

60 millioner til fritidskort for barn og unge

Regjeringen foreslår å bevilge 60 millioner kroner til et fritidskort som skal bidra til at barn og unge kan delta i organiserte fritidsaktiviteter. LNU mener det er særlig positivt at kortet knyttes til deltakeravgifter og til faste aktiviteter over tid, slik som medlemskap i barne- og ungdomsorganisasjoner.

– Fritidskortet er et godt tiltak. Det er imidlertid langsiktig finansiering som sikrer at organisasjonene kan jobbe for å inkludere barn og unge i meningsfylte fritidsaktiviteter. Når medlemstallene stiger kraftig, må vi kunne forvente at grunnfinansieringen, som et minimum, følger etter, mener Hegstad.

Meningsløst å avbyråkratisere frivilligheten

Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform kutter utgiftene i statlige organer med en fast prosentsats hvert år. I årets budsjettforslag varsles det at like stort kutt skal gjelde for tilskudd til frivilligheten. I år er kuttet på 0,5 prosent før andre endringer i postene. LNU reagerer på endringen.

– Det er urimelig og prinsipielt problematisk å mene at barne- og ungdomsorganisasjonene, som er drevet på frivillig basis av unge mennesker, kan avbyråkratiseres på samme måte som en statlig etat. Her må Stortinget rydde opp, forteller Hegstad.

#frifond #fritidskortet #momskompensasjon #statsbudsjettet #statsbudsjettet 2020

Publisert 7. oktober 2019

Kontaktpersoner

  • Rode Margrete Hegstad

    Leder (i permisjon)

    41 72 52 30
    rode@lnu.no

Topp