Grafikk: Jarand Ullestad

Reell ungdomsmakt fremfor ungdomsmelding

Regjeringen har lyttet til LNUs innspill og valgt å fokusere på god ungdomsmedvirkning fremfor ungdomsmelding.

Gjemt blant tallene i statsbudsjettet kom det en gladnyhet. Regjeringen har lyttet til LNUs innspill, og valgt å fokusere på god ungdomsmedvirkning i stedet for å skrive en ungdomsmelding. I statsbudsjett-dokumentene står det følgende:

“Regjeringa ønskjer å arbeide vidare med utvikling av konkrete tiltak innanfor ungdomspolitikken. Mellom anna skal regjeringa ta i bruk ungdomspanel for å styrkje ungdomsmedverknaden i politiske prosessar. Den tidlegare varsla stortingsmeldinga om regjeringas ungdomspolitikk vil ikkje bli lagt fram likevel.”

Bekymret for ungdomsmeldingen

Dette er veldig gode nyheter for alle oss som er opptatt av god ungdomsmedvirkning. LNU har vært bekymret for at ungdomsmeldingen skulle bli en fortelling om hvor fælt det er å være ungdom.

Vi var redde for at den ville fokusere på ungdom som et problem, uten at det ville følge med noen tiltak som faktisk kunne adressere det som er den største utfordringen ungdom i dag opplever, nemlig det demokratiske utenforskapet.

Derfor skrev vi kronikk og hadde et møte med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad med budskap om at vi trenger reell ungdomsmakt fremfor ungdomsmelding.

Tidligere i år hadde LNU, representert av assisterende generalsekretær Stian Taraldset og styreleder Rode Hegstad, et møte med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Foto: lena Rustan Fidjestad/LNU

Ungdomspanel forhåpentligvis et steg i riktig retning

I budsjettforslaget fra regjeringen skriver de at de skal innføre ungdomspanel hvor “reell påverknadskraft, representasjon, informasjon, gjensidigheit, kompetanse og involvering” skal være de grunnleggende prinsippene.

LNU forventer at ungdomspanelene blir en arena som representerer ungdoms mangfold blant annet med deltakelse fra ulike organisasjoner.

Vi ønsker at dette blir en arena hvor unge blir hørt, får være med på å sette agenda, og at deres innspill blir fulgt opp av regjeringen. Man må ikke nødvendigvis få gjennomslag for alt, men meningene deres må bli hørt og fulgt opp. Det skal være mulig å si at “disse tiltakene gjør vi ikke”, men da må man samtidig møtes med forklaringer om hvorfor.

I dag har ikke ungdom tilstrekkelige muligheter for deltakelse i demokratiske kanaler – forhåpentligvis er dette ungdomspanelet et steg i riktig retning. LNU er glade for at vi har en barne- og familieminister som tar barn og unges medvirkning på alvor.

Les LNUs dom over statsbudsjettet 2020, og se vår oversikt over de viktigste postene for den unge frivilligheten.

#statsbudsjett #statsbudsjettet 2020 #ungdomsmelding #ungdomspanel

Publisert 8. oktober 2019

Kontaktpersoner

  • Rode Margrete Hegstad

    Leder (i permisjon)

    41 72 52 30
    rode@lnu.no

Topp