MiR-Ung avrundet "Sammen mot utenforskap"-prosjektet sitt med underholdning fra TekstLab, mat som ungdommene selv hadde laget og utstilling av OXLO-Champions portrettene. Foto: LNU.

LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv trenger tildelingsutvalg

Vil du være med og bestemme hvilke prosjekter som skal få støtte?

LNU søker et nytt tildelingsutvalg til støtteordningen LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv for tildelingsåret 2020. Støtteordningen gir penger til nasjonale og regionale organisasjoner som driver frivillig virksomhet for barn og unge.

Det er tildelingsutvalget som avgjør hvilke prosjektsøknader som får innvilget støtte. Utvalget består av 5 representanter fra organisasjoner som faller inn under støtteordningens målgruppe, og ledes av et av LNUs styremedlem. Arbeidet blir gjort i fellesskap med LNU sin saksbehandler.

Utvalget velges av LNUs arbeidsutvalg ut fra nominasjoner fra organisasjonene, og fristen for å nominere noen er 31. oktober 2019. Nominasjonen leveres via skjemaet nederst på denne siden.

Her finner du retningslinjene og mer informasjon om støtteordningen LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv.

Økt aktivitet blant barn og unge i frivilligheten

LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv var i 2017 en helt ny støtteordning som LNU forvalter. Støtten skal styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner, særlig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Det er nasjonale og regionale organisasjoner som kan søke om støtte til større prosjekter. Organisasjoner kan søke om mellom 50 000 og 400 000 kroner.

To tildelingsrunder

Det er to tildelingsrunder for støtteordningen. Den første har søknadsfrist 15. november 2019 og den andre 15. mars 2020. Tildelingsutvalget har møter omtrent fire uker etter fristene.

Det er antallet søknader som avgjør hvor mange ganger utvalget møtes ved hver tildelingsrunde. Det er omtrent 7,5 millioner kroner som skal deles ut til prosjekter i organisasjonene det kommende året.

Basert på erfaring tar vi utgangspunkt i at vi kommer til å ha 2 møter på noen timer ved hver runde. Møtene kan legges i arbeidstid eller kveldstid, alt ettersom hva som passer best for medlemmene i utvalget. De vil foregå i Oslo, og reise og eventuelt opphold for medlemmer dekkes av LNU. For den første søknadsrunden tar vi sikte på å gjennomføre møtene i løpet av uke 50 og/eller 51.

Det kan potensielt bli mange om beinet i begge tildelingsrundene, og da er det viktig med et motivert tildelingsutvalg hvor alle deltar aktivt i diskusjonene.

En viktig erfaring å ta med seg

Det å være med i utvalget gir mulighet til å engasjere seg og få erfaring med forvaltning av større summer. Du får innsikt i søknadsprosesser hos tilskuddsgivere og blir kjent med det å lese søknader opp mot retningslinjer.

Man sitter i tildelingsutvalget for et tildelingsår av gangen, og ved å bli med i utvalget forplikter du deg til å delta på tildelingsmøtene både i desember og april.

Nominasjonsskjema

Her er lenke til nominasjonsskjemaet.

Publisert 17. oktober 2019

Topp