LNU og NMR lanserer felles søknadsportal

LNU lanserer sammen med Norsk musikkråd en ny og etterlengtet søknadsportal for våre støtteordninger. Søkerne til LNU Aktivitetsstøtta er først ute på ny løsning.

Dagens søknadsportal for LNUs totalt åtte støtteordninger er nesten ti år gammel. Torsdag 17. oktober lanserer LNU og NMR en ny, felles løsning som vil oppleves enklere, mer stabil, og universelt utformet. Basert på tilbakemeldinger fra søkere vil også flere nye funksjoner gjøre det lettere for barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge å søke om prosjektstøtte.

Besøk den nye søknadsportalen på støtteordninger.no.

LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv er første støtteordning ut, og blir pilotprosjekt for søknadsportalen. De andre støtteordningene følger etter på nyåret.

Enklere og bedre funksjonalitet

Forenkling av hverdagen har vært en klar prioritering til LNU fra våre medlemsorganisasjoner. I den nye søknadsportalen skal det først og fremst bli enklere å søke om støtte fra våre ordninger. Hvert år går det rundt 180 millioner kroner inn og ut av LNUs forvaltningsavdeling, og avdelingsleder Liv Hauge Norheim tror den nye portalen vil levere på forventningene.

Liv Hauge Nordheim er avdelingsleder for forvaltning i LNU.

Liv Hauge Nordheim er avdelingsleder for forvaltning i LNU.

– Den nye portalen er mer intuitiv å bruke, og den har flere etterlyste funksjoner, som for eksempel å knytte en bruker til flere organisasjoner og signering av akseptskjema med BankID, forteller hun.

– Dette er et forenklingstiltak som står nedfelt i LNUs strategi, og vi gleder oss nå til å få dele den nye søknadsportalen med våre søkere.

Samarbeider med Norsk Musikkråd

LNU og Norsk Musikkråd har samarbeidet i utformingen av søknadsportalen.

– Samarbeidet mellom LNU og NMR er en fordel også for søkerne, for de trenger bare opprette én bruker, og kan da søke om støtte fra begge organisasjonenes støtteordninger med den samme brukeren, sier Liv.

Leverandøren av søknadsportalen er Bergens-bedriften Machina, som spesialiserer seg på utvikling av søknadssystemer. Samarbeidet med dem har vært tett for å kunne skreddersy en søknadsportal så nært søkernes ønsker som mulig.

– Blant annet Bufdir bruker samme system som LNU nå tar i bruk, så organisasjoner som søker om grunnstøtte kjenner allerede systemet, selv om det er tilpasninger som er ulike mellom grunnstøtta og LNUs søknadsportal.

LNU Aktivitetsstøtta først ut

Søknadsportalen er nå åpen for at søkere kan opprette bruker og koble seg til organisasjoner.

I 2020 åpner søknadsportalen for alle LNUs støtteordninger, men vi kjører en pilot for LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv som har frist allerede 15. november. Det er derfor kun denne ordningen som er åpen for å sende inn søknader i søknadsportalen.

Vi tar høyde for at noen søkere vil trenge bistand i forbindelse med opprettelse av bruker, organisasjon eller søknad, og inviterer derfor til veiledningsdager på kontoret vårt i Frivillighetshuset på Tøyen i Oslo 6. og 14. november. Det vil være åpne dager, så det er bare å ta turen innom mellom kl 13.00 og 20.00.

Publisert 17. oktober 2019

Kontaktpersoner

 • Liv Hauge Norheim

  Avdelingsleder, forvaltning

  23 31 06 05
  liv@lnu.no

 • Rine Holmsen

  I permisjon-organisasjonsrådgiver, forvaltning.

  23 31 05 87
  rine@lnu.no

Topp