Mandag kveld deltok LNU på statsbudsjetthøring hos Familie- og kulturkomiteen. Foto: Inger Johanne Ruset/Noregs Ungdomslag

LNU mener tiden er inne for å styrke Frifond

Mandag kveld deltok LNU på statsbudsjetthøring hos Familie- og kulturkomiteen. Budskapet vårt var mer midler til Frifond og reversering av effektiviseringskutt.

– Frifond-ordningen blir stående på samme kronebeløp, akkurat som i fjor og året før, selv om tippemiddeloverskuddet slår nye rekorder, sa styreleder i LNU, Rode Margrete Hegstad, til medlemmene av familie- og kulturkomiteen på stortinget.

Hun er bekymret for grunnfinansieringen til lokallagene og fremmet krav om at ordningen må styrkes med 15-millioner.

Frifond-ordningen sikrer aktiviteter for barn- og unge over hele landet. Hegstad sier at LNU er stolte av at organisasjonene har vokst med 100 000 medlemmer de siste ti årene, men er bekymret over at finansieringen de får ikke følger hverken prisvekst eller økning i medlemmer. Hun mener det er behov for en gjennomgang av mottakerne på kulturandelen av tippemiddeloverskuddet.

– Vi opplever at det stadig legges til nye aktører som skal dele på denne potten, og mener at ordningen i større grad må rettes mot formålet om å skape aktivitet og kulturtilbud til barn og unge, sier Hegstad.

LNU-leder Rode Hegstad (t.v.) i påvente av at høringen skal begynne. Foto: Inger Johanne Ruset/Noregs Ungdomslag

Ønsker skjerming av grunnstøtta

Et annet tema LNU løftet under høringen var det varslede effektiviseringskuttet i støtten til den unge frivilligheten. I innspillet pekte Hegstad på at frivilligheten allerede drives på dugnad, av unge tillitsvalgte, og at et effektiviseringskutt risikerer å gå utover organisasjonenes mulighet til å skape aktivitet.

– Det er prinsipielt problematisk og gir et uheldig signal om at man forventer at frivillige organisasjoner som styres av barn og unge kan effektiviseres på lik linje med statlige virksomheter. Derfor ber vi om en skjerming av ordninger som går til den unge frivilligheten, og spesielt grunnstøtta, begrunner LNU-lederen.

Interesse for portal for tilgang til lokaler

Tross en lang dag, med nesten 100 høringsinstanser, var komiteen lydhør og kom også med spørsmål til LNU. Jorunn Lossius fra KrF hadde lagt merke til kravet i det skriftlige innspillet vårt om opprettelse av en nasjonal portal for tilgang til lokaler, og ville vite mer om dette. 

– Vi ber om 2 millioner kroner til å få laget en nasjonal portal. Det er en ganske liten sum i budsjettsammenheng, men det vil spare både frivilligheten og kommunene for mye arbeid. Dette er et tema som organisasjonene til stadighet tar opp med oss, så vi er glade for at komiteen bet seg merke i vårt forslag, sier Hegstad. 

#Budsjetthøring #frifond #statsbudsjettet #statsbudsjettet 2020 #tilgang til lokaler

Publisert 22. oktober 2019

Kontaktpersoner

 • Rode Margrete Hegstad

  Leder (i permisjon)

  41 72 52 30
  rode@lnu.no

 • Jan Halvor Vaag Endrerud

  Politisk rådgiver, nasjonale spørsmål

  478 41 640
  halvor@lnu.no

Topp