AKKS Norge fikk støtte til prosjektet Girls Rock. Foto: LOUD Mozambique

Søk info-støtte nå – bruk midlene neste år

Gladnyhet! Nå kan du og organisasjonen din søke om støtte til info-prosjekter som går av stabelen på nyåret. Her viser vi hvordan.

Ført og fremst: Vi deler ut støtte til informasjonstiltak om globale miljø- og utviklingsspørsmål som gjennomføres i Norge. For å søke støtte må du tilhøre en demokratisk og frivillig barne- og ungdomsorganisasjon, og det er sentralleddet i organsiasjonen som søker for dere.

Dere kan søke inntil 75 000 kroner. Er dere to eller flere organisasjoner som går sammen kan dere søke inntil 100 000 kroner per prosjekt.

Dere kan gjerne avvikle et tiltak nå på tampen av året, men pengene kan også brukes i 2020. Søknadsfrister er 1. november og 1. desember.

Trenger dere inspirasjon?

Her er eksempler på prosjekter vi har støttet

 

AKKS så på hvordan økt kvinnedeltakelse i det sørlige Afrika kan virke positivt på samfunnet forøvrig. Foto: AKKS Norge

AKKS Norge gjennomførte prosjektet Girls Rock – All over the world, hvor de så på FNs bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene. De rettet oppmerksomhet mot hvordan musikkbransjen i utviklingsland ikke er like likestilt mellom kjønnene som i den vestlige verden. De brukte Mosambik som eksempel.

 

Flere organisasjoner gikk sammen om å arrangere matfestival i Botanisk Hage i Oslo i 2017. Festivalen rettet oppmerksomhet mot global matsikkerhet. Foto: Spire/Sandra Mauer/Charlotte Kildal

Spire brukte penger fra infostøtta til å arrangere matfestival. Samtidig som de feiret verdens matdag, rettet de oppmerksomhet mot matsikkerhet globalt.

Vi prioriterer prosjekter som

  • har tydelige perspektiver fra land i sør
  • er samarbeidsprosjekter mellom to eller flere barne- og ungdomsorganisasjoner
  • når bredt ut med sitt/sine informasjonstiltak

Slik gjør dere det

  • Les dere opp. Ofte stilte spørsmål finner du her, og i retningslinjene finner du ut om prosjektet ditt passer, og annen viktig info. Dere kan også snakke med rådgiveren vår om ting dere lurer på. Kontaktinfoen hennes er i bunnen av denne artikkelen.
  • Søk! Hvordan leser dere her. Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse, mål, prosjektaktiviteter, ønsket resultat, og tidsplan for gjennomføring. Dere må også lage budsjett med inntekter og utgifter.
  • Signer. Får dere innvilget søknaden, må daglig leder, styreleder, eller andre med tilsvarende verv, signere akseptskjema.
  • Rapporter. Til sist må dere skrive en rapport innen to måneder etter at prosjektet er gjennomført.

Sjekk om du kan få støtte, og søk her

 

Publisert 27. oktober 2019

Kontaktpersoner

Topp