Fra venstre Johannes Strømberg, Oliver Tregde, Frida Udøy Grimestad, Emily Berge, Sara Helmersen, Britney Røyland. Alle er/har vært engasjerte i ungdomsrådet i Mandal. Foto: Barne- og familiedepartementet

Mandal er «Årets ungdomskommune 2019»

Sørlandskommunen fikk pris for sitt ungdomsarbeid. Juryen ble ledet av LNU-leder Rode Hegstad.

Kåringen av beste ungdomskommune fant sted under Ungdomskonferansen i Oslo, mandag 28. oktober. Representantene for kommunen kunne dermed ta med seg hjem premien på 250 000 kroner, som ble utdelt av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

De andre nominerte kommunene var Vefsn, Bodø og Ulstein.

Juryen la vekt på følgende kriterier:

 • Strukturert ungdomsmedvirkning som tar ungdom på alvor og involverer dem i hele prosessen
 • Forbilde for mange andre kommuner allerede 
 • Implementert barnekonvensjonen i kommuneplanen 
 • Ungdomsrådet involveres i utvalg og prosesser for å komme med barn og unges mening
 • Ungdomsrådet har en rekke gjennomslag de siste årene

Mandal er Årets Ungdomskommune 2019

Gratulerer til ungdommene i Mandal kommune som vant prisen for Årets Ungdomskommune 2019. Applaus!Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad hadde æren av å dele ut 250 000 kr til de glade vinnerne. Juryen trakk frem at Mandal tenker helhetlig rundt ungdomsmedvirkning. Dette er en gjeng som blir lyttet til <3Vi tok turen til Mandal for å bli inspirert:

Publisert av Barne- og familiedepartementet (Norge) Mandag 28. oktober 2019

Hegstad, sier at Mandal har imponert juryen med sin helhetlige tilnærming til ungdomsmedvirkning, hvor de viser at de virkelig tar barn og unge på alvor som innbyggere.
 
– I Mandal blir ungdommene hørt på, og de har utviklet strukturer som gjør medvirkningen deres meningsfull. Mandal er et flott forbilde som jeg håper mange av landets kommuner vil lære av slik at barn og unge over hele landet får mulighet til å bli hørt i sine kommuner, begrunner Hegstad.
 
I 2020 slås Mandal kommune sammen med Marnardal og Lindesnes. Til Framtida.no forteller nyvalgt leder i Nye Lindesnes barne- og ungdomsråd, Håkon Hunt, at han håper den nye storkommunen kommer til å følge «Mandalsmodellen», og viderefører arbeidet med å inkludere ungdom.

I dag har ungdomsrådet både møterett, talerett og forslagsrett i kommunestyre i Mandal.

– Det er litt i beinmargen på politikarane nå, at de skal høre på hva vi har å si når vi står på talerstolen, sa han til avisen.

Juryen ble ledet av LNU-leder Rode Hegstad. Foto: Lena Rutan Fidjestad/LNU

Her kan du lese hele juryens begrunnelse:

 «Årets ungdomskommune 2019 skiller seg ut for sitt langvarige og helhetlige arbeid med å sikre at ungdom i kommunen blir hørt i alle saker som angår dem. For 15 år siden begynte de med å implementere barnekonvensjonen i kommuneplanen, og etter det har de systematisk jobbet for barn og unges mulighet til deltakelse og innflytelse i kommunen. 
 
For å sikre at unge skal bli inkludert på en måte som gir dem mulighet til å påvirke prosessene har kommunen utviklet et system for å involvere de unge i arbeid med reguleringsplaner. Der blir ungdomsrådet tatt med helt fra begynnelsen, og ungdom i nærmiljøet planen legger blir inkludert gjennom en workshop. Gjennom å etablere strukturer som dette sikrer kommunen at unge involveres likt fra gang til gang, og at medvirkningsarbeidet varer over tid. Juryen mener dette er et svært godt eksempel på reell og meningsfull medvirkning. 
 
Ungdomsrådet i kommunen velges av barn og unge selv fra de ulike skolene, i tillegg til representanter fra fritidsklubbene. De er bredt representert i ulike råd og utvalg i kommunene, i tillegg til at de jobber opp mot bystyrets møter og arbeid. De har en rekke gjennomslag å vise til, som en pott på 100 000,- som skal dekke deltakeravgifter og utstyr som gjør at barn og unge fra lavinntektsfamilier inkluderes i fritidsaktiviteter og en hall som er bygget etter ungdomsrådets initiativ. 
 
Årets ungdomskommune jobber også godt for å forebygge utenforskap, gjennom blant annet tverretatlig samarbeid for å følge opp barn og unge som trenger litt ekstra støtte og en rekke andre tiltak for å hindre utenforskap. De har skapt en kultur for å høre hva ungdom har å si, ta dem på alvor og la dem få erfare demokrati i praksis. Dette peker kommunen selv på som en viktig faktor for å skape fellesskap i kommunen og forebygge utenforskap. “Hos oss skal alle bli hørt”.
 
 Når kommunen nå skal slå seg sammen med sine naboer er det gjennomført et omfattende arbeid for at barn og unges perspektiver skal bli inkludert i den nye kommuneplanen. 
 
Årets ungdomskommune 2019 er allerede en rollemodell for god ungdomsmedvirkning både nasjonalt og internasjonalt. Juryen håper mange vil bli inspirert av årets prisvinner og arbeide systematisk med å sikre at ungdom ikke bare blir hørt, men også får innflytelse over avgjørelsene som påvirker deres hverdag. Vi er stolte over å kunne tildele prisen for Årets Ungdomskommune 2019 til Mandal.»

#Årets Ungdomskommune 2019

Publisert 28. oktober 2019

Kontaktpersoner

 • Rode Margrete Hegstad

  Leder (i permisjon)

  41 72 52 30
  rode@lnu.no

Topp