Norsk Forening for Williams Syndrom arrangerte en leir i 2018 med midler fra LNU Aktivitetsstøtta. Foto: NFWS

LNU Aktivitetssøtta har ny søknadsportal

Derfor har vi to åpne veiledningsdager før søknadsfristen, 6. og 14. november på Frivillighetshuset i Oslo.

Neste tildelingsrunde for LNU Aktivitetsstøtta har søknadsfrist 15. november, og millioner skal igjen deles ut til frivillig barne- og ungdomsaktivitet i organisasjonene. Denne gangen er det noen endringer fra tidligere. Den største endringen er at vi nå går over til en ny søknadsportal. LNU Aktivitetsstøtta er den første støtteordningen som går over til portalen, og vi gleder oss til å vise søkerne en mer oppdatert og brukervennlig søknadsportal.

Dette innebærer at alle søkere må starte med å registrere ny bruker i portalen. Man oppretter nå bruker selv og får umiddelbart tilgang til portalen. Selv om den nye portalen ikke er hundre prosent ferdig, tror og håper vi den er enkel å forstå, og at det å levere søknad er lett å gjennomføre.

LNU vil likevel gjennomføre to åpne veiledningsdager før søknadsfristen. 6. og 14. november vil det være åpent hus hos LNU i Frivillighetshuset på Tøyen i Oslo fra kl. 13 til kl. 20.

Her vil søkere få mulighet til å gjennomføre hele søkeprosessen. Dette er først og fremst for å få hjelp til søknadsportalen og søkeprosessen, og ikke for veiledning om prosjekt eller innhold i søknaden.

Det blir pizza kl. 16.30!

Send gjerne en e-post til rine@lnu.no om du kommer på pizza, og spesielt om du har allergier eller tar andre mathensyn. Ellers serverer vi frukt, snacks og kaffe hele dagen.

Maks to søknader fra hver søker

En annen endring fra 2020 er at LNU kan fastsette et tak på antall søknader fra hver søker. Finansieringen til LNU Aktivitetsstøtta kommer fra herreløs arv – arv fra dødsbo der den avdøde ikke har arvinger eller testamente. Potten varierer derfor veldig fra år til år. År hvor det er mindre penger til rådighet enn de foregående årene, er det hensiktsmessig å sette et slikt tak.

Vi vil prioritere ett godt prosjekt i hver organisasjon før noen får innvilget prosjektet nummer to i samme tildelingsrunde. Med årets (historisk sett) lille pott på rundt 7,5 millioner kroner, fordelt på to tildelingsrunder, er det lite realistisk at en organisasjon får innvilget penger til to prosjekter i løpet av 2020. Også i restmiddelrunden i mars ser vi på hvilke organisasjoner som mottok penger i første tildelingsrunde, slik at andre søkere prioriteres over tidligere mottakere i samme tildelingsår.

Ved å holde antallet søknader nede vil vi også kunne korte ned på behandlingstiden, som på grunn av høyt antall søknader har vært opp mot 8 uker, mot de 4 ukene vi har mål om å holde oss innenfor i LNU.

Derfor er det for tilskuddsåret 2020 innført et tak to søknader fra hver søker ved hver søknadsfrist. Hvis flere ledd i en organisasjon søker om støtte teller hvert ledd som en unik søker, og kan da levere opptil to søknader hver.   

Få veiledning på søknadsskriving

Mindre penger til utdeling øker også kravene til søknadene og prosjektene som skal få penger. Det er mange om beinet, og da gjelder det å presentere sitt prosjekt så godt som mulig.

Les saksbehandlers beste tips til søknadsskriving

Søk gjerne veiledning av saksbehandler i forkant av søknadsfrist. Nederst på nettsiden om LNU Aktivitetsstøtta kan dere laste ned søknadsskjemaet i word-format. Dette kan dere bruke som kladd, og eventuelt sende på mail til saksbehandler på rine@lnu.no om dere ønsker tilbakemeldinger på søknaden før dere leverer den i søknadsportalen.

Endring av søknadsfrist for andre runde

En annen endring for Aktivitetsstøtta neste år er søknadsfristen for andre søknadsrunde, som nå er 15. mars 2020. Denne endringen er gjort for at søkerne skal få svar på søknadene og motta pengene i god tid før sommeren, da mange av prosjektene skal foregå gjennom sommermånedene.

Lykke til med prosjektplanlegging og søking!

Publisert 29. oktober 2019

Kontaktpersoner

  • Rine Holmsen

    Avdelingsleder, forvaltning

    23 31 05 87
    rine@lnu.no

Topp