Temaet for årets Nord/Sør-kampanje er unges rolle i gjennomføringen og oppnåelsen av FNs bærekraftsmål. Foto: FN

Bærekraftige tiltak i organisasjonen? Kom med dine innspill

Vi hører gjerne fra deg om organisasjonen din har tiltak, aktiviteter eller kurs som bidrar til at vi når FNs bærekraftsmål.

LNU arbeider med en kampanje om barne- og ungdomsorganisasjonenes rolle i gjennomføringen og oppnåelsen av FNs sytten bærekraftsmål.

Kampanjen tar utgangspunkt i Agenda 2030, som er en felles internasjonal arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les mer om bærekraftsmålene hos FN-sambandet.

Derfor ønsker vi oss innspill til hvordan barne- og ungdomsorganisasjonene arbeider med bærekraftsmålene. 

Har organisasjonen din kule tiltak, aktiviteter eller kurs for å bli mer bærekraftige, og som dere mener kan brukes av andre?

Her gir du oss innspillene dine

Publisert 31. oktober 2019

Topp