Norges Speiderforbund er en av organisasjonene som får støtte til sine lokale foreninger gjennom Frifond organisasjon. Foto: Andreas Harjo Kjellmann/Norges Speiderforbund

Gi innspill om samordning av Frifond organisasjon og grunnstøtta

Søker du og organisasjonen din om støtte fra Frifond organisasjon? Velkommen på lunsjmøte om støtteordningen.

21. november kl. 12-13 arrangerer vi et innspillsmøte for søkere i Frifond organisasjon på LNUs kontor på Frivillighetshuset i Oslo. Temaet er hvordan vi kan samordne årshjulene til Frifond organisasjon og grunnstøtta fra Fordelingsutvalget. Vi trenger svar på disse spørsmålene: 

  1. Hvordan bør årshjulet for Frifond organisasjon (og nasjonal grunnstøtte) se ut?
  2. Hvilke andre grep kan vi ta for å samordne de to støtteordningene?

Målet er å gjøre det lettere å søke og rapportere på støtte til sentralledd og lokallag i barne- og ungdomsorganisasjonene. 

Trykk her for å melde deg på innspillsmøtet

Skal samordne Frifond organisasjon med Fordelingsutvalget

De to viktigste støtteordningene for barne- og ungdomsorganisasjonene er

Til sammen er støtta fra disse ordningene på om lag 250 millioner kroner i året. Mange av organisasjonene som mottar Frifond organisasjon mottar også grunnstøtte, og omvendt.

stortingsmeldingen om frivillighet som ble lagt frem i fjor, vil regjeringen derfor «vurdere felles kriterium for tilskot, søknadsskjema og rapporteringsrutinar for å samordne Frifond organisasjon og Nasjonal grunnstøtte, og om det let seg gjere, med ein felles søknads- og rapporteringsmal».

LNU er i kontakt med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), som er sekretariat for Fordelingsutvalget, om hvordan det kan bli enklere å søke og rapportere på begge støtteordningene samtidig.

Ny søknadsportal gir muligheter

LNU utvikler ny søknadsportal sammen med Norsk musikkråd for å gjøre det lettere å søke og rapportere om tilskudd. Vi undersøker mulighetene for å lage en felles søknadsportal for Frifond organisasjon og grunnstøtte for barne- og ungdomsorganisasjoner. Det vil være mulig å levere søknad i ny portal tidligst 2021.
 

Med en felles søknadsportal vil barne- og ungdomsorganisasjonene kunne søke om støtte til sentralledd og lokallag på ett sted, med én søknad og én rapport. I dag har de to støtteordningene ulike søknads- og rapporteringsfrister, og disse må i så fall samordnes. Derfor vil vi ha tilbakemeldinger om hvordan et nytt, felles årshjul bør se ut.

Frifond organisasjon er LNUs største støtteordning, og i år delte vi ut 132 millioner kroner til nesten 100 ulike organisasjoner. Målet med Frifond organisasjon er å øke aktiviteten i lokallag over hele landet, og støtten går til landsdekkende, frivillige og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner. 

Her kan du lese mer om, og sammenligne,

 

 

Publisert 31. oktober 2019

Topp