Amalie Gunnufsen (23) og Rahman Akhtar Chaudhry (22) er Norges ungdomsdelegater for menneskerettigheter. Her er de i New York. Foto: Vilde Dale

Amalie (23) og Rahman (22) satte dagsorden for barne- og ungdomssaker i FN

Amalie Gunnufsen og Rahman Akhtar Chaudhry, LNUs ungdomsdelegater på feltet menneskerettigheter, talte på én av verdens viktigste talerstoler.

Norges ungdomsdelegater Rahman og Amalie representerte LNU da de fra 29. september til 19. oktober deltok på FNs generalforsamling i New York. Generalforsamlingen er et høydepunkt for internasjonal solidaritet og samarbeid, og pågår i mange måneder.

Dette skriver de om oppholdet i New York:

«Det kan se ut som om FNs generalforsamling slutter når alle statslederne drar hjem, men det er da alt det spennende arbeidet begynner! Vi deltok på arbeidet i tredjekomité, som er komiteen for sosiale, menneskelige og kulturelle spørsmål.

Allerede på dag to åpnet generaldebatten. Der fortalte representantene om tilstanden i hjemlandene sine og hvilke prioriteringer de vil gjøre fremover.

Vi var så heldige at vi fikk holde Norges innlegg i generaldebatten. Det var stort, men også en unik måte å få sette dagsorden for viktige barne- og ungdomssaker.

Amalie (23) og Rahman (22) taler i FN

Sjekk hva ungdomsdelegatene for menneskerettigheter, Amalie Gunnufsen (23) og Rahman Akhtar Chaudhry (22) sa på FNs generalforsamling i New York denne måneden 👏

Publisert av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) Onsdag 30. oktober 2019

Talte om fred og flyktninger

Rahmans innlegg handlet om å sikre tilgang til utdanning for barn på flukt og urfolk.

– I bærekraftsmål fire, som handler om kvalitet på utdanning, er det et klart mål om å sikre sårbare barn tilgang til alle nivå av utdanning. De politiske kompassene er på plass, sa han i innlegget.

Videre sa han:

På vegne av norsk ungdom vil jeg be FN og det internasjonale samfunnet om å sikre at barn og unge får den utdanninga de har rett på. 

Amalies innlegg handlet om å inkludere ungdom i fredsprosesser:

Jeg tror at dersom en gir ungdom en sjanse til å bidra, vil de ta ansvar og bli forkjempere for fred.

Hun fortsatte:

– I mange sårbare land, utgjør de unge størsteparten av befolkinga. Vi vet at en høyere ungdomsandel øker risikoen for væpna konflikt. Det betyr ikke at ungdom er problemet, men heller symptomet.

Vi fulgte debatter om kvinners rettigheter, forholdene for barn og unge, flyktningers rettigheter og generell sosial utvikling, og fikk snakke om kvinner og barns rettigheter på vegne av Norge. Vi er bekymret over de trendene vi ser når land som tidligere har stått sammen med Norge i viktige menneskerettighetsspørsmål, endrer seg i negativ retning. 

Amalie taler til FNs generalforsamling. Foto: Vilde Dale

Utfordrende debatter

En viktig del av FNs generalforsamling er at landene vedtar ulike resolusjoner. Vi var med på å jobbe med behandlingen av resolusjonene; Policies and Programmes involving Youth (ungdomsresolusjonen) og Rigths of the child (barneresolusjonen). I år handlet barneresolusjonen om at alle barn som utsettes for omsorgssvikt, skal ha rett på et trygt sted å vokse opp. Mange av debattene om ungdomsresolusjonen handlet om sakene som var aller viktigst for oss, bant annet ungdom som aktører i fredsprosesser, utdanning til barn på flukt og viktige spørsmål om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Dette er spørsmål det er utfordrende å enes om, og det var tydelig at enkelte land systematisk arbeidet for å slette deler av resolusjonen. Lyspunktene var ungdomsdelegatenes felles innsats for å beholde viktige formuleringer, innleggingene til de nordiske landene i forhandlingene og Mona Juul, Norges ambassadør til FN, sitt hovedinnlegg om barn og unge på vegne av de nordiske landene.

Med unntak av at FN gikk tom for penger i midten av oktober og måtte spare inn på heis, rulletrapp og air condition, var oppholdet knirkefritt. Vi er utrolig takknemlig for alt vi har lært, og det privilegiet det er å få representere så mange flotte organisasjoner på et av verdens viktigste politiske arrangement.

– Amalie Gunnufsen og Rahman Akhtar Chaudhry»

Publisert 6. november 2019

Kontaktpersoner

Topp