LNUs styreleder Rode Hegstad jubler over økningen i unges valgdeltagelse. Foto: Lena Rustan Fidjestad/LNU

Historisk vekst i unges valgdeltakelse

LNU jubler over vekst i valgdeltakelse i alle aldersgrupper under 30 år. 

Førstegangsvelgeres valgdeltakelse steg med 10 prosentpoeng sammenlignet med forrige kommune- og fylkestingsvalg. Det viser tall som Statistisk Sentralbyrå publiserte onsdag 6. november. LNU-leder Rode Margrete Hegstad jubler over de positive tallene.

– Ungdom er politisk engasjerte

– Dette beviser at ungdom er politisk engasjerte, akkurat som forskningen har vist de siste årene. Forskjellen fra tidligere valg er kanskje at ungdom i større grad har tro på at de blir lyttet til også gjennom formelle kanaler som valgdeltakelse, sier Hegstad.

Hegstad peker på forskning fra Institutt for samfunnsforskning, som viser at unge engasjerer seg politisk blant annet gjennom deltakelse i organisasjonsliv og demonstrasjoner. Hun mener det er viktig for lokaldemokratiet at unge bruker stemmeretten sin. 

– Det er viktig for demokratiet vårt at unge velgere er med og påvirker hvem som skal styre politikken i deres kommuner. Når flere unge bruker stemmeretten styrker det demokratiet, og det tjener alle på. 

Slik stemte ulike aldersgrupper i kommune- og fylkestingsvalgene i 2015 og 2019. Kilde.

Vekst blant alle under 30 år

Tallene fra SSB viser at det var en vekst i deltakelse i alle aldersgrupper under 30 år. Hegstad peker spesielt på økt deltakelse blant andregangsvelgere som en gledelig nyhet. 

– Andregangsvelgere er ofte studenter som har flyttet hjemmefra for å studere i en annen by enn der de har stemmerett. Valgdeltakelsen blant denne gruppen er lavere enn alle andre aldersgrupper, så det er utrolig gledelig å se at den øker med 10 prosentpoeng i årets valg, sier hun.

LNU oppfordret unge til å stemme i valgkampanjen #stemungt

Ingen hvilepute

Til tross for de positive tallene advarer Hegstad politikerne mot å la veksten bli en hvilepute. Fortsatt er det slik at nesten annenhver velger under 30 ikke benytter seg av stemmeretten.

– Vi tror at en del av forklaringen på den økte valgdeltakelsen er at årets valgkamp har handlet om temaer som ungdom engasjerer seg i, for eksempel klimaspørsmål. Skal vi klare å få enda flere unge til å bruke stemmeretten sin trenger vi flere politikere som snakker om temaer som ungdom er opptatt av. 

Hegstad peker også på at det er mange ting man kan gjøre for å tilrettelegge for unges valgdeltakelse.

– LNU har blant annet foreslått at man skal kunne stemme i en annen kommune enn den man er folkeregistrert i, også på valgdagen. For mange studenter, som kanskje akkurat har flyttet hjemmefra for første gang, er dette den type praktiske hindringer som gjør at det å delta i valg blir vanskeligere enn det trenger å være. 

Publisert 6. november 2019

Topp