Foto: Norsk Forening for Williams Syndrom

Disse tre fikk midler fra Aktivitetsstøtta – slik søker du selv

15. november er neste søknadsfrist for LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv. Her er tre eksempler på prosjekter som har mottatt støtte i 2019.

1. Kurskveld med matlaging

I høst gjennomfører Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) region Østfold to kurskvelder for ungdom i alderen 14-18 år. Målet er å engasjere ungdommene i frivillig arbeid og at de skal se verdien av det.

– En kurskveld starter med informasjon om matallergier og hvordan lage allergitrygg mat. Dette skaper mestring for deltakerne, sier Mona Marthinussen som er regionssekretær og prosjektansvarlig i NAAF Østfold.

Den 3. november sto pizza som på menyen, og den erfarne kokken Bård Greni sto for opplæring og inspirasjon.

Prosjektet gjennomføres på og i samarbeid med Inspiria Science Center som jobber en del med ungdom og frivillighet. Ferdigheter man tilegner seg gjennom frivillig arbeid er vel så viktig som kunnskap fra skolen, og gir et påfyll på CVen som blir stadig viktigere og mer etterspurt på arbeidsmarkedet.

I denne delen av kurset gjennomføres det praktiske oppgaver som går på temaene samarbeid, kommunikasjon, selvledelse og kreativitet.

Dette er et godt eksempel på prosjekter som får støtte fra LNU Aktivitetsstøtta, ettersom det inkluderer både kjernearbeidet i organisasjonen og fokus på deltakelse i frivilligheten.

 

2. Speiderne gjør naturen tilgjengelig for flere

I år har Norges speiderforbund (NSF) jobbet for å digitalisere fine turer i naturen.

I samarbeid med Google Norge er nå speidernes favorittstier tilgjengelig på nett, som en offroad-versjon av det kjente konseptet Streetview. Tomter speidergruppe har bidratt med en av sine turer.

– Dette er et fint tiltak for å opplyse folk om turer i nærmiljøet, og spesielt fint kan det være for nyinnflyttere som ikke kjenner til turmulighetene her fra før, sier speiderne i patrulje Lynx i Tomter.

Av NSF sentralt har de lånt et kamera som jevnlig tar bilder i 360 graders vinkel. Det settes på en kamerastang og bæres så stødig som mulig og litt over hodehøyde hele turen. Det gjelder å holde et jevnt tempo for å få bra bilder. NSF sentralt har flere slike kameraer som lånes ut til interesserte speidergrupper i hele landet.

– Vi så informasjon om dette prosjektet i medlemsbladet til NSF, meldte interesse og fikk tilsendt kameraet. Det er et morsomt prosjekt, sier patruljelederen Aurora.

3. Mestringscamp med fokus på helse

I august arrangerte Norsk Forening for Williams Syndrom en leir for 25 unge medlemmer. Målet med prosjektet er mestring på den enkeltes nivå, mer ansvar for egen utvikling, mer aktivitet og nye venner.

Programmet på leiren besto av både teori og fysiske aktiviteter. Teorien handlet om temaene hvordan gjøre hverdagen bedre, hvordan takle utfordringer, sosiale medier, og kosthold og trim i hverdagen. Aktivitetene dreide seg om fysisk aktivitet, mestring, glede og godt humør.

– En dag hadde vi en flott tur i naturomgivelser hvor vi hadde en hinderløype som skapte både humør og utfordringer, sier prosjektleder Erik Andersen. 

Deltakerne var også en dag i musikkstudio, spilte inn en egen cd og fikk prøve seg på ulike instrumenter. Resultatet av leiren var fornøyde deltakere som hadde hatt gode opplevelser og fått mer forståelse av temaene.

Inspirert? Slik søker du om støtte

Dersom organisasjonen din har et prosjekt dere ønsker penger til å realisere, ta en kikk på retningslinjene til LNU Aktivitetsstøtta og se om prosjektet kan motta penger. Hvert ledd i en organisasjon kan levere inntil to søknader hver.

Søknader til LNU Aktivitetsstøtta leveres elektronisk gjennom LNUs nye søknadsportal

Torsdag 14. november holder vi åpent hus hos LNU i Frivillighetshuset på Tøyen mellom kl. 13 og 20, slik at alle som ønsker det kan få veiledning i søknadsskrivingen, om det så gjelder oppretting av bruker i portalen eller innhold i søknaden.

Vi serverer pizza 16.30!

Publisert 8. november 2019

Kontaktpersoner

  • Rine Holmsen

    I permisjon-organisasjonsrådgiver, forvaltning.

    23 31 05 87
    rine@lnu.no

Topp