Styreleder Rode Hegstad priser regjeringens bevilgninger til portal for lokaler. Foto: Lena Rustan Fidjestad/LNU.

Regjeringen bevilger to millioner til portal for lokaler

LNU roser regjeringspartiene for å sette av penger til utvikling av en portal for utlån av lokaler til den unge frivilligheten.

Onsdag 13. november kom regjeringspartiene til enighet om justeringene for statsbudsjettet 2020. LNU er strålende fornøyd med å få gjennomslag for innspillet om en nasjonal portal for utlån av kommunale lokaler til barne- og ungdomsorganisasjonene. 

– Det er fantastisk at regjeringspartiene setter av to millioner kroner til å en portal, sier LNUs styreleder Rode Hegstad. 

– Gjør livet enklere for unge frivillige

Tilgang til skoler og andre lokaler til aktiviteter på ettermiddagstid og i helgene har vært en av de største utfordringene for den unge frivilligheten de siste årene. LNU har jobbet for at medlemsorganisasjonene skal bruke kortere tid og færre ressurser på å finne lokaler. Med ny portal vil både frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og kommunene være spart for omfattende arbeid. 
 
– Vi er veldig glade for at Stortinget kommer til å bevilge penger til en løsning som kan gjøre livet enklere for unge frivillige over hele landet, sier Hegstad.
 
Regjeringens budsjettjusteringer skal behandles i Stortinget innen midten av desember.

 

LES MER: Ønsker slutt på stengte dører.

Kritisk til redusert momskompensasjon

Den dårlige nyheten fra budsjettjusteringene er at momskompensasjonen til frivillige organisasjoner reduseres med 15 millioner kroner. 

– Det er veldig dumt at regjeringspartiene reduserer økningen av momskompensasjon til frivilligheten, sier Hegstad.

LNU stiller seg bak Frivillighet Norges krav om full og rettighetsfestet momskompensasjon.

– Momskompensasjon er en viktig støtteordning også for den unge frivilligheten, sier hun.

En siste nyhet fra budsjettjusteringene er at grunnstøtta oppjusteres i henhold til pris- og lønnsvekst.

Publisert 14. november 2019

Kontaktpersoner

  • Rode Margrete Hegstad

    Leder (i permisjon)

    41 72 52 30
    rode@lnu.no

Topp