Fotomontasje: LNU.

Velkommen til gratis frokost: Ungdom, bærekraft og blingser!

Hvordan kan unge jobbe med bærekraftsmålene? Det spørsmålet kan du starte dagen med den 26. november på Kulturhuset i Oslo.

I 2015 vedtok FN 17 bærekraftsmål, som med sine 169 delmål, utgjør verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Ungdom nevnes bare fem ganger i målene, og faller ofte mellom to stoler. For mange unge oppleves bærekraftsmålene som litt ulne og ukjente. Samtidig er det vi som er voksne i 2030, og sitter på kunnskap som er avgjørende for å nå bærekraftsmålene.

LNU inviterer til frokostsamtale om hvordan vi som barne- og ungdomsorganisasjoner kan arbeide med målene, og gjøre dem relevante i vår kontekst.

Sted: Boksen, Kulturhuset i Oslo.
Tid: 26. november, 08.00-09.3

Program:
08:00 – 08:30: Frokost. Velkommen v/ leder av LNU, Rode Hegstad og introduksjon til kampanjen «Kjenn ditt mål!»
08:40 – 09:00: Introduksjon til bærekraftsmålene av TBC
09:00 – 09:30: Panelsamtale: Hvordan kan ungdom jobbe med bærekraftsmålene?

Paneldeltagere:

Silje Kroken: Sitter i sentralstyret til Norges speiderforbund, som jobber med å løse bærekraftsmålene på sin måte, og engasjere barn og unge i dette arbeidet. Silje er svært engasjert i samarbeid for nå målene, og at barn og unge er avgjørende i dette.

Rahman Chaudhry: Ungdomsdelegat for menneskerettigheter til FNs Generalforsamling, og tidligere leder av Elevorganisasjonen. Han har jobbet spesielt med bærekraftsmål 5: god utdanning.

Ytterligere deltakere TBC.

Publisert 15. november 2019

Topp