Vil du bli ungdomsdelegat for urbanisering?

Vil du jobbe med urbanisering og bærekraftige byer i FN? Søk om å bli ungdomsdelegat innen 8. desember.

Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til en rekke FN-møter for å representere LNU og barn og unge inn i viktige internasjonale prosesser. Nå søker vi en ungdomsdelegat for urbanisering til å delta på UN Habitats World Urban Forum i Abu Dhabi 8.-13. februar 2020. 

Ungdomsdelegat på urbanisering

I dag bor mer enn halvparten av verdens befolkning i byer, og trenden er økende. Urbane perspektiv på bærekraftig utvikling er essensielt for at verden skal lykkes med å nå FNs bærekraftsmål.

Ungdomsdelegaten til World Urban Forum blir del av den norske delegasjonen og forventes å delta aktivt under hele møtet. Delegaten må trives med både selvstendig arbeid og arbeid i team. Det er fordelaktig med kjennskap til og kunnskap om bærekraftig byutvikling, urbaniseringspørsmål og bærekraftsmålene.

Søk om å bli ungdomsdelegat på urbanisering ved å fylle ut dette skjemaet. I skjemaet laster du opp CV og et nominasjonsbrev fra sentralleddet i din organisasjon som bekrefter at du er deres kandidat.

Hva kreves for å bli ungdomsdelegat?

For å kunne være ungdomsdelegat må man være nominert av en av LNUs medlemsorganisasjoner og være 18-29 år, og helst under 26 år. Vi anbefaler at hver organisasjon kun nominerer én kandidat. 

Her kan du lese mer om ungdomsdelegatordningen.

#Bærekraftsmålene #ungdomsdelegat

Publisert 28. november 2019

Kontaktpersoner

Topp