Illustrasjonsfoto: AKKS/Malgorzata Grygierczyk

Tre av våre støtteordninger trenger nye tildelingsutvalg

Vil du være med og bestemme hvilke prosjekter som skal få støtte?

Tildelingsutvalgene avgjør hvilke prosjektsøknader som får innvilget støtte. Utvalgene består av 5 representanter fra organisasjoner som faller inn under den enkelte støtteordnings målgruppe. Alle utvalgene ledes av hvert sitt styremedlem fra LNU-styret. Arbeidet blir gjort i fellesskap med LNUs saksbehandlere.

Tre av våre støtteordninger søker nå nye tildelingsutvalg for 2020. Støtteordningene som søker nye utvalg er disse:

Utvalgene velges av LNUs arbeidsutvalg ut fra nominasjoner fra organisasjonene. Frist for å nominere er 15. januar (ny frist).

Nominasjonene gjøres ved å fylle ut dette skjemaet.

Publisert 6. desember 2019

Topp