Vi skal i gang med en ny runde av ledernettverket til LNU, hvor du kan utveksle erfaringer. Her fra en tidligere runde, med Julie Wood fra SAIH.

Meld deg på leder-nettverket for 2020 nå

Er du leder eller nestleder i en av LNUs ungdomsorganisasjoner? I nettverket kan du utveksle erfaringer, og få støtte og kompetanse.

Å være leder i en frivillig barne- og ungdomsorganisasjon er en viktig oppgave med mye ansvar. Mange av oppgavene har ikke fasitsvar, men setter høye krav til god ledelse. Samtidig er det mange formelle krav til et styre som lederen må kjenne til. I LNUs ledernettverk får du både faglig påfyll og mulighet til å drøfte vanskelige problemstillinger og gode løsninger med andre ledere.

Er du daglig leder eller generalsekretær? Sjekk ut dette istedenfor.

Nettverket møtes åtte ganger i løpet 2020, med første samling i slutten av januar. Noen av de mest sentrale temaene er bestemt på forhånd, slik som konflikthåndtering, mediehåndtering, styreleders plikter og hvordan stå i lederrollen gjennom krevende perioder. En del av tiden vil også settes av til de problemstillingene deltakerne ønsker å ta opp.

Dette nettverket er et tilbud til deg som er leder eller nestleder i sentralleddet i en frivillig barne- og ungdomsorganisasjon og som er født i 1989 eller senere. Nettverket er et tilbud til LNUs medlemsorganisasjoner.*

For at nettverket skal fungere må deltakerne møte på alle eller de fleste samlingene, slik at vi kan bli kjent og plukke opp tråden fra forrige gang. Søknad forutsetter derfor at man har intensjon om å prioritere samlingene i nettverket.

Praktisk informasjon

  • Søknadsfrist: 6. januar
  • Det er et begrenset antall plasser. Dersom det ikke er plass til alle interesserte vil unge søkere bli prioritert. I tillegg vil vi prioritere å sette sammen et nettverk der deltakerne vil ha størst mulig utbytte av erfaringsutvekslingen. Det er maks én deltaker per organisasjon
  • Samlingene vil bli lagt til ukedager fra 12.00-15.30 og starter med lunsj
  • Det koster 2000 kroner per deltaker å bli med. Beløpet dekker utgifter til mat og eksterne foredragsholdere
  • Sted for samlingene: LNUs lokaler i Frivillighetshuset på Tøyen

Meld deg på her.

*Dersom du er fra en barne- og ungdomsorganisasjon som ikke er medlem i LNU, men ønsker å delta i nettverket kan du ta kontakt med oss. Vi vurderer om det er plass og om din organisasjon passer inn i gruppa.

Publisert 10. desember 2019

Topp