Ragnhild Gjevre er opptatt av hvordan friluftsliv bidrar til at vi når bærekraftsmålet om god helse. Foto: Tom Ringsby

Slik jobber du med bærekraftsmål i organisasjonen

Da Ragnhild Gjevre fra DNT Ung ble spurt om å stille opp i LNUs bærekraftskampanje, syntes hun noen andre burde stille. Så oppdaget hun at bærekraftsmålene handler om mer enn klimaendringer.

– Jeg trodde at bærekraftsmålene først og fremst dreide seg om klima og miljø, sier Ragnhild Gjevre (27), som sitter i landsstyret til LNUs medlemsorganisasjon DNT Ung. 

Men da Gjevre oppdaget bærekraftsmålet om god helse, bestemte hun seg for å bli med i videoen du kan se under. Bærekraftsmålene er verdens felles plan for å skape en levelig og rettferdig verden i fremtiden. De består av 17 mål og 169 delmål som i 2015 ble vedtatt av alle FNs 193 medlemsland. Målene handler blant annet om fattigdomsutryddelse, kjønnslikestilling og biologisk mangfold. 

– Godt for kropp og sinn

– Klima er selvsagt et viktig tema, men jeg er først og fremst med i DNT fordi jeg vil bidra til at flere kommer seg ut på tur, alene eller sammen med andre, og får oppleve hvor godt det er for kropp og sinn. 

Gjevre brenner for å bidra til å løse samfunnsproblemer som økende ensomhet og lite fysisk aktivitet med friluftsliv og turgåing. 

 – Jeg har selv fått nyte godt av det unike fellesskapet som dannes når man er på tur, langt borte fra sosiale medier og annet hverdagsmas.

I videoen👇 ser du hvordan Gjevre jobber for bærekraftsmålet om god helse.

Ragnhild: God helse

Mye av det ungdom allerede gjør, er med på å oppfylle bærekraftsmålene 🌎🌿💪🌈 For eksempel jobber Ragnhild fra DNT Ung for bærekraftsmålet om god helse. Bli inspirert av henne og våre andre eksperter på http://baerekraft.lnu.no og se hva mer organisasjonen din kan gjøre! ✨🇺🇳

Publisert av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) Onsdag 27. november 2019

 

Vidløftige mål, konkrete aktiviteter

LNU har lansert en kampanje om hvordan medlemsorganisasjonene kan jobbe med bærekraftsmålene. På en egen nettside kan du klikke på et bestemt mål, og slik få ideer til konkrete aktiviteter du og organisasjonen kan gjøre, som bidrar til å nå målet. 

Forslag til bærekraftige aktiviteter i organisasjonen finner du her.

Gjevre og DNT Ung har valgt å jobbe med bærekraftsmålene om god helse og bekjempelse av klimaendringer. Klimamålet har de konkretisert ved å arrangere byttedager og tilrettelagt for fiksing av klær og turutstyr. I 2018 arrangerte de for første gang en Grønn Basecamp, en leir der de serverte mat nærbutikkene skulle kaste.

Gjevre mener selv hun har blitt mer bevisst på at bærekraftmålene omfatter mer enn hun første tenkte.

– Det er lite bærekraftig med et nullutslippssamfunn med grønne løsninger om folk sliter med dårlig helse, både fysisk og psykisk. 

Ragnhilds tips til å komme i gang med arbeid for bærekraftsmålene i organisasjonen

 1. Velg ut målene som er i tråd med det organisasjonen din jobber med fra før. Sett deg inn hva ulike mål handler om, og filtrer ut relevante målsetninger. For DNT Ung er for eksempel målene om god helse og bekjempelse av klimaendringer relevante.
 2. Forankre bærekraftsmålene i hele organisasjonen, slik at medlemmer på alle nivå kan jobbe med temaene. For eksempel har DNT Ung medlemmer lokalt og sentralt som lever etter DNTs Miljøvettreglene eller arrangerer byttedager.
 3. Samarbeid med, og hent inspirasjon fra andre organisasjoner som jobber for de samme målene. For eksempel samarbeider DNT Ung med organisasjonen Protect our Winters om Miljøvettreglene.

Publisert 12. desember 2019

Kontaktpersoner

 • Ane Maus Sandvig

  Organisasjonsrådgiver, Kompetanse, LNU Trygg!

  +47 470 37 235
  ane@lnu.no

 • Rode Margrete Hegstad

  Leder (i permisjon)

  41 72 52 30
  rode@lnu.no

Topp