Amalie Gunnufsen, ungdomsdelegat for menneskerettigheter, taler til FNs generalforsamling. Foto: Vilde Dale

LNU søker to ungdomsdelegater med likestilling som felt

Vil du bli en av Norges neste ungdomsdelegater? Interessert i likestillingsspørsmål? Søk før 5. januar!

Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til FN-møter for å representere barn og unge i viktige internasjonale prosesser.

LNU søker nå to ungdomsdelegater med likestilling som fagfelt. Delegatene blir del av den norske delegasjonen til FNs kvinnekommisjon (CSW) og vil delta på høynivåuken i New York 9. til 13. mars 2020. Søknadsfristen er 5. januar.

Ungdomsdelegat med likestilling som fagfelt

Kvinnekommisjonen er FNs hovedorgan for å fremme likestilling mellom kjønnene og kvinners rettigheter. Kommisjonen er én av de faste kommisjonene under FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) og møtes hvert år i mars. I 2020 vil CSW dreie seg om 25 årsmarkeringen for den fjerde kvinnekonferansen som fant i Beijing og implementeringen av Beijing Declaration and Platform for Action.

I tillegg til deltakelse på CSW i New York legges det opp til deltakelse på to arrangementer i regi av Nordisk Ministerråd i København (mai 2020 og i Paris i juli 2020). Det er imidlertid Nordisk Ministerråd som velger ut deltakere blant de nordiske ungdomsdelegatene til disse møtene, så LNU kan derfor ikke garantere deltakelse på nåværende tidspunkt. Kandidater oppfordres likevel til å holde av tid til dette. I tillegg til deltakelse på de internasjonale møtene må delegatene sette seg godt inn i de aktuelle spørsmålene som skal opp på CSW samt Norges prioriteringer. Forarbeid skjer i samarbeid med LNU. 

I motsetning til tidligere år, hvor det kun har vært én ungdomsdelegat på likestilling, skal det i 2020 rekrutteres to stykker. Disse må være av ulikt kjønn. Unge som hverken identifiserer seg som kvinne eller mann oppfordres til å søke. Ungdomsdelegatene må være mellom 18 og 25 år. Det teller positivt med franskkunnskaper. Kandidater bes holde av 17. januar kl. 12:00-13:30 for innspillsmøte om CSW64.

Her kan du lese mer om CSW og her kan du lese om Kristine som var ungdomsdelegat på likestilling i fjor.

Hva vil det si å være ungdomsdelegat?

Ungdomsdelegatene er representanter for LNUs medlemmer og LNUs politikk. Én av de viktigste oppgavene er å fremme interessene til barn og unge inn i aktuelle delegasjoner og opp mot norske myndigheter, og å samarbeide med andre ungdomsdelegater for å sette barn og unge på dagsorden i FN. Du kan lese mer om de nåværende ungdomsdelegatene her.

Å være ungdomsdelegat betyr å inneha et tillitsverv i LNU som går over 12 måneder. Delegatene deltar i LNUs arbeidsgruppe på FN-spørsmål (AgFN) og representerer LNU i relevante fora. Dette gjelder først og fremst internasjonale møter i FN, men også aktuelle møter i Norge samt kontakt med departementet som er ansvarlig for deltakelsen.

På de internasjonale møtene dekkes reise, kost og losji.

Kandidatene må enten bo i Oslo-området, eller få sin organisasjon til å dekke eventuelle reiseutgifter som er knyttet til opplæring og skolering hos LNU.

Lever søknad, CV og nominasjonsbrev via dette skjemaet innen utgangen av 5. januar 2020. Nominasjonsbrevet er kun en enkel bekreftelse fra medlemsorganisasjonen som nominerer deg der de bekrefter nominasjonen. Denne vil ikke vektlegges i vurdering av kandidater.

Publisert 12. desember 2019

Kontaktpersoner

Topp