Dette betyr overgang til ny søknadsportal for deg

Les hva de nye endringene vil bety i praksis for deg som søker på LNUs støtteordninger.

LNUs nye søknadsportal, støtteordninger.no, er enklere, mer stabil, og universelt utformet. Leverandøren av søknadsportalen er Bergens-bedriften Machina, som spesialiserer seg på utvikling av søknadssystemer. Samarbeidet med dem har vært tett for å kunne skreddersy en søknadsportal så nært søkernes ønsker som mulig.

Med den nye portalen kan man blant annet knytte en bruker til flere organisasjoner. Signering av akseptskjema vil foregå med bruk av BankID, som er tryggere for brukerne.

Overgangen til ny portal vil medføre noen viktige endringer for deg som søker, når søknadene nå skal over i nytt system:

 • Du må lage en ny bruker
 • Organisasjonen må legges inn i systemet på nytt
 • Gå inn og gjør deg kjent med det nye systemet i god tid før søknadsfristen går ut, for å være sikker på at du forstår systemet.
 • Aktive søknader vil overføres til det nye systemet
 • Gamle søknader vil bli værende i det gamle systemet. Prosjekter som allerede er godkjent blir med andre ord værende der.
 • Dersom du ønsker å beholde gamle data fra den gamle søknadsportalen, må dette lastes ned innen 1. april.

Søkere er velkomne til å be om hjelp. Har du spørsmål, kan du kontakte saksbehandler for din støtteordning – i god tid før søknadsfristen. Her kan du se oversikt over søknadsfristene til din støtteordning.

#søknadsportal #Støtteordninger #støtteordninger.no

Publisert 13. januar 2020

Kontaktpersoner

 • Liv Hauge Norheim

  Avdelingsleder, forvaltning

  23 31 06 05
  liv@lnu.no

Topp