LNU-leder Rode Hegstad. Foto: Lena Rustan Fidjestad

Ti høydepunkter fra 2019

To millioner kroner til nasjonal portal for utlån av lokaler, lansering av nye LNU Trygg og ny søknadsportal, samt ungdomsdelegater på nye felt er noen av tingene vi kunne juble for i året som gikk.

I 2019 har ungdom tatt større plass i politikken. Tusenvis av ungdommer har streiket for klimaet, valgdeltakelse for alle aldersgrupper under 30 år økte med 10 prosentpoeng ved høstens valg, og utrolig mange dyktige unge stemmer i samfunnsdebatten har virkelig gjort et inntrykk i året som gikk.

– Etter 2019 kan ingen lenger si at vi unge ikke bryr oss om politikk. Fellesskapet i LNU og den unge frivilligheten har vært viktig i 2019. Vi har stått sammen og kjempet for at det skal bli enklere for unge å engasjere seg, og for at unge skal bli tatt på alvor. Det er gøy å se at vi har fått gjennomslag i viktige saker som tilgang til lokaler, og at vi har klart å mobilisere enda flere unge til å delta, oppsummerer LNU-leder Rode Hegstad.

1: To millioner kroner til lokaler

I justeringene for statsbudsjettet 2020 fikk vi en gladnyhet. LNU fikk gjennomslag for innspillet om en nasjonal portal for utlån av kommunale lokaler til barne- og ungdomsorganisasjonene. Vi fikk 2 millioner til å utvikle en digital portal for tilgang til lokaler, som vil gjøre organisasjonshverdagen mye enklere for både frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og kommunene.

– Vi er veldig glade for at Stortinget kommer til å bevilge penger til en løsning som kan gjøre livet enklere for unge frivillige over hele landet, sa LNU-leder Rode Hegstad da nyheten kom.
 
Bli med og feire gjennomslaget for lokaler med kakefrokost i LNUs lokaler 16. januar!

Rannei Hosar ble LNUs nye ungdomsdelegat på helse. Foto: Lena Rustan Fidjestad / LNU

2: Gjennomslag for flere ungdomsdelegater

Vi fikk gjennomslag for nye ungdomsdelegater på global helse og urbanisering! I 2019 sendte LNU for første gang en ungdomsdelegat til Verdens helseforsamling. Rannei Hosar (23) ble dermed Norges første ungdomsdelegat på helse. I februar reiser vår nye ungdomsdelegat på urbanisering, Martin Eick (25) til UN Habitats World Urban Forum i Abu Dhabi.

LNUs styreleder Rode Hegstad og generalsekretær Andreas Tangen Borud foran Stortinget under en av klimastreikene som ble arrangert i året som gikk. Foto: Lena Rustan Fidjestad / LNU

3: Unges engasjement kom mer til syne

I året som gikk kunne vi juble over historisk vekst i unges valgdeltakelse. Førstegangsvelgeres valgdeltakelse steg med 10 prosentpoeng sammenlignet med forrige kommune- og fylkestingsvalg. 

– Dette beviser at ungdom er politisk engasjerte, akkurat som forskningen har vist de siste årene. Forskjellen fra tidligere valg er kanskje at ungdom i større grad har tro på at de blir lyttet til også gjennom formelle kanaler som valgdeltakelse, fortalte Hegstad da tallene forelå.

Hegstad pekte på forskning fra Institutt for samfunnsforskning, som viser at unge engasjerer seg politisk blant annet gjennom deltakelse i organisasjonsliv og demonstrasjoner. Blant annet var 2019 året hvor unge for alvor viste seg fram i flere klimademonstrasjoner.

Vi fikk besøk av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad da vi lanserte nye LNU Trygg! på Skatten. Foto: Lena Rustan Fidjestad / LNU

4: Lansering av nye LNU Trygg

Vi hadde en fantastisk lansering av nye LNU Trygg, med et frokostmøte hvor blant annet barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad var til stede. Det var da ti år siden sist vi oppdaterte informasjonsmateriellet. I 2019 ble både utseendet og det faglige innholdet oppdatert. Siden kommer til å videreutvikles også det neste året.

5: Frivillighetsmeldingen ble vedtatt

Vi kunne juble over å ha fått vår første frivillighetsmelding på over 10 år! Selv Stortingets løsning ikke leverte på tilgang til lokaler eller momskompensasjon, så ble det vedtatt mye bra. Etter innspill fra LNU ga Stortinget plass til fraværsreglene og tilgang til bankkontoer i meldingen, som også er frivillighetspolitikk fordi det påvirker unges mulighet til å engasjere seg. Vi er også glade for at meldingen slår fast at frivilligheten har stor egenverdi og skal være fri fra politisk styring.

Fra lanseringen av #Siifra under arendalsuka. F.v. Stortingspresident Tone Trøen, tidligere KrfU-leder Martine Tønnessen, LNU-leder Rode Hegstad, AUF-leder Ina Libak og fylkesleder i Agder Senterungdom, Anja Abusland. Foto: Lena Rustan Fidjestad / LNU

6: Lansering av #Siifra

LNU, stortingspresident Tone Trøen og ungdomspartiene lanserte #Siifra under Arendalsuka. Initiativet er en oppfordring til å delta og til å støtte dem som opplever å bli behandlet på en dårlig måte.#Siifra-guiden skal bidra til å få flere unge stemmer til å delta i debatten uten å frykte for konsekvensene. Les guiden her.

7: Åpning av ny søknadsportal

LNU og Norsk musikkråd lanserte en helt ny felles søknadsportal. Portalen vil være enklere, inkludere flere etterlyste funksjoner, og samlet sett et stort løft for søkerne. Les mer om den nye portalen.

Rameen Sheikh var en av de unge kandidatene som deltok i LNU-kampanjen #StemUngt

8: Vi gjennomførte to kampanjer

#StemUngt: I dagene før valget gjennomførte LNU valgkampanjen #StemUngt, som rettet seg mot unge velgere, for å oppmuntre dem til å bruke stemmeretten og til å stemme inn unge kandidater. Ungdom kjenner ungdom best. Uansett hvilket parti du stemmer på, kan du bidra til at flere unge er med å bestemme i din kommune. Kampanjen var svært vellykket. Vi nådde tusenvis av unge førstegangsvelgere gjennom telefonbanken, samt videoene vi lagde i samarbeid med ungdomspartiene. Du kan lese mer om kampanjeresultatene her.

Kjenn ditt mål: LNU lanserte også kampanjen «Kjenn ditt mål», om hvordan du og organisasjonen din kan jobbe med bærekraftsmålene. Ungdom i organisasjoner gjør allerede mange aktiviteter som kan knyttes til bærekraftsmålene – kanskje de bare ikke vet det ennå. Bærekraftsmålene kan virke abstrakte og diffuse. Derfor forsøkte vi i LNU å konkretisere målene og gjøre dem relevante for medlemsorganisasjonene våre.

Rode ble intervjuet av VG i forbindelse med klimademonstrasjonene. Foto: Lena Rustan Fidjestad / LNU

9: LNU var mer synlige i media

Vi var tilstede i flere mediesaker enn tidligere, samt i større medier, som VG, NRK og TV2. Dette er noen av dem:

  • I VG gikk Rode Hegstad ut mot NRK, på bakgrunn av Folkeopplysningen-programmet «Make Lillestrøm Great Again», og mente NRK burde si unnskyld til ungdommen for deres manipulasjon av skolevalget ved Lillestrøm videregående skole. I VG Snapchat ba vi også om at politisk deltakelse bør gjelde som gyldig fravær for skoleelever. Dette gjorde LNU sammen med ungdomspartiene og Elevoganisasjonen.
  • Rode ble live-intervjuet av TV2 under Arendalsuka i forbindelse med lanseringen av #Siifra.
  • Hos NRK hadde Rode flere opptredener, blant annet om unges valgdeltakelse. Hun ble liveintervjuet på TV under valgsendingen og intervjuet på radio og i NRKs spalter ved ulike anledninger.

10: Barnekonvensjonen fylte 30 år

FNs barnekonvensjon fylte 30 år i 2019. Gjennom barnekonvensjonen har barn blant annet fått retten til å bli hørt i saker som angår dem, retten til fritid og retten til organisasjonsfrihet. I LNU bygger vi vårt arbeid på barnerettighetene, og vi var selvfølgelig med på jubileumsfeiringen til Barne- og familiedepartementet. Selv om barnekonvensjonen er tretti år, er vi ikke i mål med arbeidet for at alle barn skal få sine rettigheter oppfylt. Norske politikere må bli enda flinkere til å inkludere og lytte til barn og unge i alle saker som angår dem.

Funfact: Visste du at alle møterommene på LNU-kontoret er oppkalt etter rettigheter fra barnekonvensjonen? Sjekk navnene neste gang du kommer på kurs eller veiledning hos oss.

##Siifra ##StemUngt #2019 #barnekonvensjonen #frivillighetsmeldingen #kampanje #kjenn ditt mål #LNU Trygg #ungdomsdelegater #valg #valg2019 #valgdeltakelse

Publisert 13. januar 2020

Kontaktpersoner

  • Rode Margrete Hegstad

    Leder (i permisjon)

    41 72 52 30
    rode@lnu.no

Topp