I løpet av den siste tiden har flere Trygg-ambassadører fått kursing i regi av LNU. Foto: Lena Rustan Fidjestad

LNU Trygg! har startet ambassadørordning

LNU har startet ambassadørordning i arbeidet mot seksuell trakassering og overgrep i barne- og ungdomsorgansiasjonene. Til nå har vi rekruttert 62 ambassadører i 33 organisasjoner.

I 2019 lanserte LNU Trygg! i ny digital versjon. Nå har vi startet opp en Trygg-ambassadørordning. Ambassadørenes rolle innebærer å være kursholdere og kompetanse-spredere i egne organisasjoner. Ordningen er et nytt initiativ med mål om å øke kompetansen i medlemsorganisasjonene våre, og skape tryggere organisasjoner.

Ambassadørene får delta på opplæring hos LNU, og får god kjennskap til og skal kunne videreføre Trygg!-arbeidet, samt holde kurs og formidle kunnskap i sine organisasjoner.

Ane Maus Sandvik (avbildet) og Cecilie Prebensen kurser Trygg-ambassadørene. Foto: Lena Rustan Fidjestad

Hver organisasjon velger internt sine ambassadører, hvorav minst én av dem er tillitsvalgt og sitter i den sentrale ledelsen.

Disse personene er trygge tillitspersoner, med god kjennskap om organisasjonenes etablerte retningslinjer og varslingsrutiner for seksuell trakassering og overgrep.

Trygge arenaer for barn og unge som engasjerer seg

– Gjennom Trygg! ambassadørene får vi spredt mye av den viktige kunnskapen om hvordan vi kan forebygge seksuell grenseoverskridende atferd ut i organisasjonene. Det er viktig fordi da vil enda flere barn og unge kunne oppleve trygge arenaer når de engasjerer seg på fritiden sin, sier LNU-leder Rode Hegstad. 

Leder i Hyperion, Vincent Mainardi og leder i Norges bygdeungdomslage, Inger Johanne Brandsrud. Foto: Lena Rustan Fidjestad

Leder i Norges bygdeungdomslage, Inger Johanne Brandsrud, og leder i Hyperion, Vincent Mainardi, er blant dem som vil være ambassadører i sine organisasjoner. Begge ønsker å delta på ordningen for å bidra til trygge miljø og arrangementer i sine organisasjoner.

– Som Trygg-ambassadør kan jeg som leder i Norsk bygdeungdomslag være trygg på hva jeg skal gjøre i ulike situasjoner. I tillegg trenger jeg å lære mer om hvordan jeg kan formidle kunnskapen nedover til mine medlemmer og formidle det på en måte mine tillitsvalgte kan formidle det ned på lokalt nivå – for det er der aktivitetene våre skjer, sier Brandsrud.

Mainardi er også opptatt av å kunne ta med seg kunnskapen og dele den med Hyperions foreninger, som har som mål om å øke kompetansen blant annet på dette feltet.

– Det er et godt tiltak av LNU, som jeg tror vil gagne alle medlemsorganisasjonene. Alle har nytte av kunnskapen vi tilegner oss på dette kurset. I våre organisasjoner får mange unge sitt første møte med et frivillig styrt fellesskap, og for at de skal få lyst til å fortsette å være i de miljøene og organisajsonene, må de være faktisk trygge steder hvor man tør å si fra, mener han.

I løpet av opplæringen vil ambassadørene få grundig innføring i:

 • Prosjektet Trygg! og den digitale veiviseren
 • Hvordan bygge en trygg kultur i sin organisasjon
 • Mulighetene for organisasjonsveiledning og hjelp til å etablere retningslinjer og varslingsrutiner, dersom organisasjonen ikke allerede har slike
 • Hvordan de kan holde Trygg-kurs i sine organisasjoner

Hva er LNU Trygg?

LNU trygg! er LNUs kompetanse-satsing mot seksuell trakassering og overgrep i barne- og ungdomsorganisasjoner. På de nye nettsidene finner du råd om hvordan du varsler, og hvordan du håndterer et varsel. Du finner også tips til hva din organisasjon kan gjøre for å øke bevissthet om viktige grenser, skape en kultur for å si ifra og utvikle gode rutiner. Snart kommer det også flere kurs og foredrags-ressurser på sidene.

#LNU Trygg #Trygg-ambassadør

Publisert 27. januar 2020

Kontaktpersoner

 • Ane Maus Sandvig

  Organisasjonsrådgiver, Kompetanse, LNU Trygg!

  +47 470 37 235
  ane@lnu.no

Topp